Kollage: två kvinnor till vänster, en grafisk logga, grön, med texten "Min story - Vår Agenda" till höger.
"Många deltagare behöver få återkomma till, och arbeta med den egna berättelsen kontinuerligt" säger projektmedarbetarna Nelly Bachner och Elin Bonnier.

Arbeta med storytelling i undervisningen

Konkreta tips och metoder för att arbeta med storytelling i klassrummet. Projektet Min story – Vår Agenda presenterar vad som framkommit hittills i projektet i ett webbinarium 29 mars.
Uppdaterad: 16 mars 2022

Projektet Min Story – Vår Agenda startade hösten 2021 och har under de senaste månaderna arbetat tätt med med sju folkhögskolor genom workshops och träffar mellan deltagare på olika skolor. Deltagare och pedagoger på folkhögskolor har arbetat aktivt med projektet varje vecka sedan starten.

Metoderna har växt fram

– Tillsammans med de medverkande folkhögskolorna har metoderna växt fram. Deltagarnas och pedagogernas åsikter och återkoppling har varit ovärderliga och helt avgörande för våra resultat. Allt material vi tar fram i projektet ska vara användbart och tillgängligt för så många som möjligt. Genom att arbeta med skolor med olika deltagargrupper och profiler hoppas vi uppnå just det, säger Elin Bonnier, projektledare.

Deltagares egna berättelser i fokus

Projektet, som finansieras av Arvsfonden, har deltagare på Allmän kurs som målgrupp. Deltagarnas egna berättelser står i fokus. Projektet tar avstamp ifrån individens egen historia och engagemang och kopplar ihop dem med de globala utmaningarna som beskrivs i Agenda 2030. 

– Vi har lärt oss mycket under det här året och har bland annat kommit fram till att många deltagare behöver få återkomma till, och arbeta med den egna berättelsen kontinuerligt under sin resa i Jag-vi-världenmetoden. Det är inte alltid lätt att vare sig hitta eller dela med sig av sina egna erfarenheter och därför utforskar vi i projektet många olika sätt att göra det på, säger Nelly Bachner, metodutvecklare.

Inspireras på webbinarium 29 mars

Under webbinariet 29 mars kommer Elin och Nelly under 1,5 timme dela med sig av övningar och verktyg från Jag-vi-världenmetoden som enkelt kan upprepas i de egna klassrummen. Var med och testa på övningar som förflyttar oss metodiskt från den egna berättelsen till globala målen och vidare till gemensamt förändringsarbete. Primär målgrupp för webbinariet är lärare på folkhögskola som arbetar med deltagare på Allmän kurs, men all personal på folkhögskola som är nyfiken på projektet är välkommen att delta.

Webbinariet är kostnadsfritt.

Klicka här för att komma till formuläret för anmälan.