Lina Remnert och Karin Jacobson
Arrangörerna Lina Remnert och Karin Jacobson från FSO.

Tillsammans för en hållbar folkhögskola

Den 27 november träffades för första gången de fyra folkhögskolenätverk som arbetar med hållbarhetsfrågor, i ett gemensamt forum arrangerat av FSO. 50 personer från 35 folkhögskolor diskuterade gemensamma utmaningar och lärdomar utifrån sina olika perspektiv.
Uppdaterad: 4 december 2020

– Dagen visar med all tydlighet att det finns stor vilja till ett mer aktivt klimatarbete inom folkbildningen. Bra att de olika nätverken kan blomma var för sig men samtidigt samarbeta och stärka varandra, säger Lars Igeland från Offensiv folkbildning.

Nätverk startade på folkhögskolor

Klimatnätverket, Offensiv folkbildning, Folkbildning för omställning och Agenda 2030-fortbildarna är alla nätverk som startats av personer på folkhögskolor runt om i landet. Offensiv folkbildning har funnits länge medan de andra nätverken är nyare. Gemensamt är att alla arbetar med hållbarhet utifrån olika perspektiv. 
– Nätverksträffen kändes lösningsinriktad och att vi är igång! Den visar att hållbarhetsarbetet växer i status på våra skolor, säger Vivi Båvner, Agenda 2030-fortbildare.

Leave no one behind

Dagen, som förutom nätverkens medlemmar även lockade intresserade rektorer, lärare, it-personal och SYV-are, gav många spännande inspel, både från nätverken men också från folkhögskolor som berättade om sitt hållbarhetsarbete utifrån ett lokalt och globalt perspektiv.

En mycket uppskattad del var också när Bianca Rencoret Guerrera, deltagare på Birkagårdens folkhögskola berättade om arbetet med att starta upp en miljögrupp och hur de lärdomarna kan vara en inspiration för andra folkhögskolor.

– Agenda 2030:s övergripande paroll Leave no one behind blir extra tydlig när man kan se kraften i att vi gör saker tillsammans. Vi behövs alla utifrån det vi gör själva, på våra skolor och i våra nätverk för att kunna arbeta med klimatutmaningarna, social hållbarhet och ett arbete för minskade klyftor, säger Lina Remnert, internationell samordnare på FSO.

Fler träffar planeras

Under våren planeras fler nätverksträffar liksom webbinarier om olika hållbarhetsfrågor, som till exempel klimat.
– Det här är början på ett mer långsiktigt stöttande av nätverken, som fyller en central funktion för att samla goda exempel och erfarenheter, säger Karin Jacobson, Agenda 2030-samordnare på FSO.

Se presentationerna, diskussionerna och panelsamtal från dagen i efterhand här.