Statsbidraget till folkhögskolorna betalas ut tidigare

Statsbidraget till folkbildningen betalas ut tidigare vilket betyder att folkhögskolor och studieförbund får sina utbetalningar redan i maj istället för i början av juli.
Uppdaterad: 24 april 2020

– Många folkhögskolor kämpar med ekonomin under den rådande coronakrisen. För att hjälpa folkbildningens aktörer att hantera sina utgifter har regeringen beslutat att bidraget till folkbildningen ska betalas ut tidigare. Det innebär att folkhögskolor och studieförbund får pengar redan i maj, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Beslutet att tidigarelägga nästa utbetalning av bidraget till folkbildningen möjliggörs genom en ändring av det regleringsbrev som omfattar bidraget. Bidraget betalas ut kvartalsvis.

Ändringen innebär att Folkbildningsrådet, som fördelar bidraget, kommer att kunna betala ut bidraget för det tredje kvartalet till folkhögskolor och studieförbund två månader tidigare. Folkbildningens aktörer ges därmed bättre förutsättningar att hantera sina utgifter utifrån de nya omständigheterna.

Läs mer på Utbildningsdepartementets webbplats >