Gustav Fridolin, ordförande i Stockholm Stads Agenda 2030-råd, och Susanne Hedman, Agenda 2030-expert, höll föredrag under webbinarium i veckan.

Folkbildningen bör få ett utökat uppdrag för att förverkliga Agenda 2030

Folkbildningen bör få ett utökat uppdrag för att förverkliga Agenda 2030. Detta förslag presenterade Gustav Fridolin under tisdagens välbesökta webbinarium, Agenda 2030 i Coronatid, som arrangerades av Folkhögskolornas serviceorganisation, FSO.
Uppdaterad: 30 april 2020

Webbinariet, som sändes tisdagen 28 april och går att ta del av i efterhand, besöktes digitalt av folkhögskolepersonal och folkbildningsintresserade runt om i hela landet. Medverkade gjorde Susanne Hedman, Agenda 2030-expert och Gustav Fridolin, folkhögskolelärare på Stadsmissionens folkhögskola och ordförande i Stockholm Stads Agenda 2030-råd. 

- Folkhögskolan bör få ett utökat uppdrag och medel för att förverkliga Agenda 2030. Folkhögskolan borde få i uppdrag att driva och vara motor för att det här blodomloppet ska komma igång i alla svenska städer och kommuner. Men för att lyckas med det behövs också mer medel och tydligare uppdrag. Det är en politisk fråga, men det kan vi ju hjälpas åt att driva på för, säger Gustav Fridolin under sin presentation.

Coronakrisen - generalrepetition för kommande klimatkris

Folkhögskolans möjligheter till olika former av aktivism, den nya digitala klimatkampanjen #Folkhögskolorforfuture, att börja tala om maten samt att hålla solidaritetstanken levande var andra ämnen som togs upp under samtalet mellan Gustav Fridolin och Susanne Hedman. Den rådande coronapandemin stod också i fokus under samtalet.

- Det är viktigt att ha ett helhetstänkande och fundera på vilka av Agenda 2030:s mål som har påverkats under coronakrisen. Det vi upplever nu är en generalrepetition inför den klimatkris som kommer att komma, oavsett hur snabb omställningen blir. På så vis kan vi vara bättre förberedda på den. Vi kan också ställa oss frågorna Vad vill jag bidra med? Vad är det jag brinner för? Hjärtat måste vara med, annars blir det oftast ett kortsiktigt engagemang, säger Susanne Hedman.

Aktivism är en möjlighet

- Genom att vi får vara så aktivistiska inom folkhögskolan så har vi denna möjlighet till förändring. Förändring kommer ju inte bara genom att man funderar utan också genom att man gör, säger Gustav Fridolin.

Han lyfter den nya kampanjen #folkhögskolaforfuture som Folkhögskolornas klimatnätverk lanserat som ett exempel.

- #Folkhögskolorforfuture är jätteintressant. Att få massa folkhögskolor att fundera på hur skulle vi kunna vara aktivister nu när vi inte får går ut på gator och torg, utan istället vara på nätet. Digitalt eller andra typer av möten som inte är fysiska möten.

 

Länkar