Utbildningarna till lärarassistent är en yrkesutbildning som folkhögskolan har arbetat upp under de senaste åren. Foto: Sören Eriksson, Wendelsbergs folkhögskola

Nytt nätverk för lärarassistentutbildning på folkhögskola

"Nu startar vi ett brett nätverk för lärarassistentutbildningar på folkhögskola". Det var klara besked från de 18 folkhögskolor som hade möjlighet att ansluta till nätverksträffen på Wendelsbergs folkhögskola utanför Göteborg den 6-7 februari.
Uppdaterad: 11 februari 2020

Folkhögskolorna har under flera år drivit utbildningarna för lärar- och elevassistenter med framgång. Genom praktiksamarbetet har de fått närhet till det lokala skolväsendet och anpassats till lokala behov. Det har formats ett tydligt innehåll i utbildningen av lärar- och elevassistenter.

Bildandet av ett nytt nätverk för folkhögskolor i Sverige

Under nätverksträffen blev det tydligt att representanterna från de olika folkhögskolorna tänker väldigt lika och jobbar med liknande innehåll i sina respektive utbildningar. Folkhögskolan har sedan länge en stark tradition av yrkesutbildningar och det finns redan etablerade nätverk för Fritidsledarskolorna och BALSAM (Föreningen för Yrkesutbildningar i socialpedagogiskt arbete). Under våren hoppas folkhögskolorna som träffades på Wendelsberg kunna samla sig kring ett gemensamt ramverk och en bas för yrkesutbildningen till lärarassistent på folkhögskola.

"Vi vill tala med en enad röst och finnas med våra erfarenheter i samtalet kring lärarassistententutbildningen", så kan man sammanfatta folkhögskolornas inställning. Folkhögskolorna fortsätter nu samarbetet och planerar för att starta en förening för att tydligt delta i debatten om lärarassistenter och för att stödja varandra. Röster under mötet sa: "Vi vet att vi kan göra ett bra jobb när det gäller att utbilda lärarassistenter som kan göra skillnad för lärarprofessionen i skolan. Vi vill bidra till det bästa för elever i svenska skolan och den bristsituation som vi befinner oss i och därmed också för lärarna."

Nästa träff redan i april

En interimistisk samordningsgrupp har bildats och nästa nätverksträff planeras till den 2-3 april i närheten av Stockholm. Inför träffen sker planering och ett förarbete där ramverk och underlag tas fram så att ett mer formellt nätverk för lärarassistentskolorna kan bildas.

I interimgruppen finns Eva Selander - Wendelsbergs folkhögskola, Staffan Bergström - Västerbottens folkhögskola, Ulrika Knutsson - Åsa folkhögskola, Åke Arvidsson - Ljungskile folkhögskola och Håkan Samuelsson - Katrinebergs folkhögskola.