• Sök
Folkhögskolornas serviceorganisation - FSO
Två personer tittar och pekar på en världskarta.
Folkhögskolorna ska vara delaktiga i det internationella arbetet.

Internationellt arbete

FOLAC är de 154 folkhögskolornas gemensamma internationella uppdrag. Vår vision är att folkhögskolan ska vara en oumbärlig arena för förverkligandet av det aktiva glokala medborgarskapet.
Uppdaterad: 13 juni 2017

Arbetsgruppen för folkhögskolornas internationella arbete

 

Vad är FOLAC?

FOLAC står för "Folkbildning – Learning for Active Citizenship". För oss innebär det aktiva medborgarskapet att alla medborgare ges möjligheten att delta i samhällslivet. Arbetsmarknaden, politiken och civilsamhällets organisationer måste vara inkluderande och stå öppna för alla. Aktivt medborgarskap bygger på demokratiska värderingar och betonar vikten av eget engagemang och deltagande. 

För att kunna uppnå vår vision ska vi 

  • företräda, bevaka och påverka folkhögskolornas förutsättningar och intressen i ett nordiskt, europeiskt och internationellt perspektiv,
  • stimulera och stödja folkhögskolornas engagemang/deltagande i nordiskt, EU-relaterat och internationellt folkbildningsarbete,
  • främja samverkan och erfarenhetsutbyte mellan folkhögskolor inom dessa verksamhetsfält.

Här kan du läsa mer om de mål och uppgifter vi har för vår verksamhet.

FOLAC ingår som en del i Folkhögskolornas serviceorganisation (FSO) och finansieras genom folkbildningens statsbidrag. Har du frågor kring FOLACs verksamhet eller vill hitta vägar för att engagera din skola i det internationella arbetet? Kontakta oss gärna.