Så får vi mer mångfald på estetisk kurs

Behöver din folkhögskola också öka mångfalden på estetisk kurs? Inspireras av lyckade exempel och förslag från olika folkhögskolors egen erfarenhet.