Utvärdering och uppföljning

Här kan du läsa om skillnaden mellan utvärdering och uppföljning. Du hittar också tips på och hur din skola kan arbeta effektivt med både enkäter och diskussioner för att följa upp deltagares och medarbetares synpunkter.
Uppdaterad: 11 maj 2023

Kvalitetsarbete i praktiken

Denna sida är en del av temasidorna Kvalitetsarbete i praktiken. Klicka här för att komma till temasidan. 

Alla folkhögskolor har möjlighet att delta i Folkhögskoleenkäten. 

Läs mer om den här.