Praktiknära exempel

Här hittar du exempel från andra folkhögskolor på dokument för planering, redovisning och policyer. Bland annat verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser, handlingsplaner, drogpolicyer och likabehandlingsplaner.
Uppdaterad: 3 juli 2020

Kvalitetsarbete i praktiken

Denna sida är en del av temasidorna Kvalitetsarbete i praktiken. Klicka här för att komma till temasidan. 

Dokumenthanteringssystem

Mora folkhögskola

Årshjul för kvalitetsarbete

Ålsta folkhögskola

Sjöviks folkhögskola

Bäckedals folkhögskola

Handlingsplaner efter en processdag

Sjöviks folkhögskola systematisering av förslag efter Fyra hörnstenar för bildning

Sjöviks folkhögskola process i kronologisk ordning

Exempel på handlingsplan folkhögskola

Exempel på sortering av förslag Fyra hörnstenar för bildning

Årsredovisningar och verksamhetsberättelser

Östra Grevie folkhögskolas årsredovisning 2019

Fristads folkhögskola årsredovisning 2019

Göteborgs folkhögskola årsredovisning 2019

Ålsta folkhögskolas årsredovisning 2019

Mall för årsredovisning från offentligägd skola

Verksamhetsplaner

Fristads folkhögskola verksamhetsplan 2020

Lärandemål för SeQF för Allmän kurs

Munka folkhögskola

Litorina folkhögskola

Grebbestads folkhögskola

Studeranderättsliga dokument

Vilka lagar gäller för studerande på folkhögskola?

Värnamo folkhögskolas likabehandlingsplan

Värnamo folkhögskolas åtgärdsplan vid disciplinära åtgärder

Bromma folkhögskolas likabehandlingsplan

Strömbäcks folkhögskolas likabehandlingsplan

Wendelsbergs folkhögskolas drogpolicy

Sunderbyns folkhögskolas drogpolicy

Oskarshamns folkhögskolas drogpolicy

Kävesta folkhögskolas drogpolicy

 

Har du input, feedback eller förslag på mer material? Kontakta oss gärna på mejl.