Praktiknära exempel

Här hittar du exempel från andra folkhögskolor på dokument för planering, redovisning och policyer. Bland annat verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser, handlingsplaner, drogpolicyer och likabehandlingsplaner.
Uppdaterad: 13 augusti 2020