Praktiknära exempel

Här hittar du exempel från andra folkhögskolor på dokument för planering, redovisning och policyer. Bland annat verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser, handlingsplaner, drogpolicyer och likabehandlingsplaner.
Uppdaterad: 5 maj 2022

Kvalitetsarbete i praktiken

Denna sida är en del av temasidorna Kvalitetsarbete i praktiken. Klicka här för att komma till temasidan. 

Har du feedback eller förslag på mer material?

Kontakta oss gärna på mejl.