Metoder och verktyg

Här hittar du tips på metoder och verktyg för ett systematiskt kvalitetsarbete.
Uppdaterad: 14 augusti 2020

Kvalitetsarbete i praktiken

Denna sida är en del av temasidorna Kvalitetsarbete i praktiken. Klicka här för att komma till temasidan. 

Metodmaterial från FSO

Följande dokument är material framtaget av FSO, som en introduktion till de olika delarna av kvalitetsarbetet. Klicka på det dokument som rör det område du vill veta mer om för att få inspiration, ta del av mallar och exempel på olika strukturer och metoder.

 

Söker du tips på hur arbetslag kan arbeta med den egna kvaliteten? Kolla in Fornby folkhögskola: Kvalitet i Allmän kurs

 

 Användbara länkar 

Folkbildningsrådets dokumentbank med villkor och anvisningar

Ta fram en handlingsplan Sunt arbetsliv

Mall för handlingsplan för jämlikhets- och jämställdhetsarbete Stockholms universitet

Plandisc verktyg för årshjul

Skolverkets utbildningsplattform Kvalitetsverkstaden

 

Har du input, feedback eller förslag på mer material? Kontakta oss gärna på mejl.