Information från myndigheter

Här kan den folkhögskola med deltagare från Ukraina hitta relevant information från myndigheter.
Uppdaterad: 29 april 2022

Folkbildningsrådet om ukrainska deltagare på folkhögskola

Folkbildningsrådet har meddelat att ukrainska deltagare kan rapporteras både inom ordinarie verksamhet (Allmän och Särskild kurs) samt inom asylverksamhet. 

Folkbildningsrådet - Information till folkhögskolor (pdf) 

"Svenska från dag ett är en viktig folkbildningsinsats för flyktingar från Ukraina" 

Andra myndigheter om situationen i Ukraina

Om deltagares möjlighet till uppehållstillstånd, bedömning av utländska studier och deltagarnas studieekonomi.

Migrationsverket - frågor och svar om situationen i Ukraina

CSN - Med anledning av situationen i Ukraina

Försäkringskassan - information till dig som fått uppehållstillstånd enligt EU:s massflyktsdirektiv

UHR - information angående Ukraina

UHR - bedömning av utländsk utbildning

Skolverket - översikt av det Ukrainska utbildningssystemet