En stor grupp personer står samlade för fotografering utomhus i grönskan.
Ansök gärna om medlemskap i någon av diskussionsgrupperna på Facebook. Här är SYV-gruppen samlad för konferens.

Facebookgrupper för personal

På Facebook finns ett antal diskussionsgrupper för olika personalgrupper inom folkhögskolan. Här finns en översikt.
Uppdaterad: 3 juli 2020

Lärare på folkhögskola

En sluten grupp för yrkesverksamma lärare på folkhögskola. Gruppen modereras av Folkhögskolornas serviceorganisation, FSO. Välkommen att ansöka om medlemskap, för att släppas in behöver du ange vilken skola du arbetar på och vilken din yrkesroll är. 

Länk till gruppen Lärare på folkhögskola >

Schoolsoft för folkhögskolor

En sluten grupp för dig som arbetar med SchoolSoft på folkhögskola. Gruppen modereras av Folkhögskolornas serviceorganisation, FSO. Välkommen att ansöka om medlemskap, för att släppas in behöver du ange vilken skola du arbetar på och vilken din yrkesroll är. 

Länk till gruppen Schoolsoft för folkhögskolor >

SYV på folkhögskola

En sluten grupp för dig som arbetar med studie- och yrkesvägledningsfrågor på en folkhögskola. Modereras av Folkhögskolornas serviceorganisation, FSO. Välkommen att ansöka om medlemskap, för att släppas in behöver du ange vilken skola du arbetar på och vilken din yrkesroll är.  

Länk till gruppen SYV på folkhögskola >

Kommunikatör på folkhögskola

En sluten grupp för alla oss som arbetar med kommunikation och marknadsföring på folkhögskola. Modereras av Folkhögskolornas serviceorganisation, FSO. Välkommen att ansöka om medlemskap, för att släppas in behöver du ange vilken skola du arbetar på och vilken din yrkesroll är.  

Länk till Kommunikatör på folkhögskola >

Arbetsmarknadsuppdrag på folkhögskola

En sluten grupp för alla som arbetar med arbetsmarknadsuppdrag på folkhögskola, till exempel Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF), Etableringskurs på folkhögskola eller Bristyrkesutbildningar på folkhögskola. Modereras av Folkhögskolornas serviceorganisation, FSO. Välkommen att ansöka om medlemskap, för att släppas in behöver du ange vilken skola du arbetar på och vilken din yrkesroll är. 

Länk till gruppen Arbetsmarknadsuppdrag på folkhögskola >

Folkhögskolelärare - distans

En privat grupp för alla som undervisar på distans inom folkbildningen. Här kan vi diskutera, ge varandra tips och försöka svara på den stora frågan: hur får en med sig folkhögskoleandan ut på nätet? Modereras av privat administratör.

Länk till gruppen Folkhögskolelärare - distans >

Kurator- och Deltagarstödskonferensen

Privat grupp. Vi vill, på ett lösningsorienterat sätt, bidra till utveckling, fördjupning och gemenskap för och med Sveriges folkhögskolors kuratorer och deltagarstödjare. För att bli medlem ska du arbeta som kurator/deltagarstödjare på folkhögskola.

Länk till gruppen Kurator- och Deltagarstödskonferensen >