Vad är Dataskyddsförordningen - GDPR?

EU beslutade i april 2016 om ett nytt regelverk för behandling av personuppgifter. I Sverige ersätter GDPR den gamla personuppgiftslagen (PuL) och började gälla den 25 maj 2018. Detta kan innebära förändringar för de som behandlar personuppgifter.
Uppdaterad: 2 juli 2021

Dataskyddsförordningen och GDPR

Den nya Dataskyddsförordningen finns att läsa i sin helhet på Integritetsskyddsmyndighetens (IMY) webbplats

Läs mer om principer för behandling av personuppgifter i Artikel 5 i förordningen på IMYs webbplats.

Integritetsskyddsmyndigheten har bland annat som uppgift att ge vägledning och stöd vid tolkningsfrågor. De arbetar både förebyggande och med tillsyn. Kontakta dem för konsultation och mer information, www.imy.se.