Vad är Dataskyddsförordningen - GDPR?

EU beslutade i april 2016 om ett nytt regelverk för behandling av personuppgifter. I Sverige ersätter GDPR den gamla personuppgiftslagen (PuL) och började gälla den 25 maj 2018. Detta kan innebära förändringar för de som behandlar personuppgifter.
Uppdaterad: 17 september 2020

Datainspektionen om GDPR

Den nya Dataskyddsförordningen finns att läsa i sin helhet på Datainspektionens webbplats. Läs mer om principer för behandling av personuppgifter i Artikel 5 i förordningen på Datainspektionens webbplats.

Datainspektionen har som uppgift att hjälpa till vid tolkningsfrågor. De arbetar både förebyggande och med tillsyn. Kontakta dem för konsultation och mer information.