Regionarkivet VGR om arkivlagen och GDPR

Regionarkivet i Västra Götalands län och Göteborgs stad har sammanställt information om arkivlagen och GDPR.
Uppdaterad: 11 februari 2019

Måste vi radera alla personuppgifter nu?
Nej, bestämmelserna i arkivlagen går före dataskyddsförordningen/GDPR när det gäller bevarande och gallring av personuppgifter i allmänna handlingar.

Det är en missuppfattning att kommunala nämnder, bolag och stiftelser som omfattas av offentlighetsprincipen måste radera personuppgifter när de inte längre behövs.

Enligt arkivlagen ska uppgifterna bevaras, även om huvudregeln i dataskyddsförordningen säger annorlunda.

Ladda ner pdf med Regionarkivet VGRs information om arkivlagen och GDPR.