Arbetsgivaralliansens rådgivning kring GDPR

Arbetsgivaralliansen är en fristående arbetsgivarorganisation för ideella och idéburna organisationer. De har tagit fram en rådgivning kring GDPR och handhavandet av personuppgifter.
Uppdaterad: 11 februari 2019