Laptop med kaffekopp och hand.
EU:s Dataskyddsförordning (GDPR) trädde i kraft i Sverige den 25 maj 2018 och ersatte då personuppgiftslagen (PuL).

Dataskyddsförordningen (GDPR) och folkhögskolan

Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen började gälla den 25 maj 2018 och ersatte då personuppgiftslagen (PuL).
Uppdaterad: 3 juli 2020

Här har vi sammanställt information kring GDPR från flera olika organisationer, som kan vara intressant för folkhögskolor att ta del av.

Se även vårt Webinar om GDPR nedan, som sändes den 2 februari 2018.

Vad är Dataskyddsförordningen - GDPR? 
Folkbildningsrådet och GDPR 
SKL informerar om GDPR 
Arbetsgivaralliansens rådgivning kring GDPR 
Regionarkivet VGR om arkivlagen och GDPR 

Webinar om nya Dataskyddsförordningen (GDPR)

Den 2 februari 2018 sände FSO ett Webinar om hur den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) påverkar folkhögskolornas verksamhet. I detta webbsända seminarium gavs en övergripande bild för att skapa en bättre förståelse för vilka åtgärder som krävs av folkhögskolorna.

Ladda ner presentationen här (pdf)

Ladda ner frågor & svar från chatten här (pdf)

Se webinaret i efterhand här (börjar efter ca 1 minut):