Coronaviruset - samlade länkar

Med anledning av Coronapandemin har vi samlat viktiga länkar till relevanta aktörer, som kan vara av vikt för folkhögskolornas verksamhet.
Uppdaterad: 8 september 2022

Krisinformation.se

• Krisinformation.se - Coronapandemin, detta gäller just nu:
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/coronapandemin-detta-galler-just-nu

Informationsverige.se

• Informationsverige.se med informationsfilmer om covid-19 på flera språk. 
https://www.informationsverige.se/sv/jag-arbetar-med-malgruppen/Sa-hanterar-du-rykten-och-felaktig-information-om-covid-19/

Folkhälsomyndigheten

• Aktuell information på Folkhälsomyndighetens webbplats.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Folkbildningsrådet

• Folkbildningsrådets webb med aktuell information för folkhögskolorna.
https://www.folkbildningsradet.se/om-folkbildningsradet/aktuellt/information-om-corona-fran-folkbildningsradet/

Tips på verktyg vid distansundervisning

• Vår samlingssida med tips på verktyg och metoder för distansundervisning

Andra aktörer och myndigheter

Vi hänvisar till Folkbildningsrådet för ytterligare frågor om situationen vad gäller rekommendationer för folkhögskolornas verksamhet.