Coronaviruset och folkhögskolan

Med anledning av coronaviruset samlar vi här information som kan vara av vikt för folkhögskolornas verksamhet. Har du tips som kan vara till nytta för personal på andra folkhögskolor, hör gärna av dig till fso@sverigesfolkhogskolor.se.