Handbokens framsida med texten Att göra demokrati - i praktiken.

Att göra demokrati – i praktiken

I den här skriften återfinns viktiga och högst konkreta metoder för demokrati, i klassrum och cirklar för lärare och ledare. Här delar erfarna lärare med sig av sina arbetssätt. En skatt för demokrater.
Uppdaterad: 8 februari 2023

Ladda ner "Att göra demokrati - i praktiken" här (pdf) >

Skriften "Att göra demokrati - i praktiken" togs fram som ett inspirationsmaterial, av lärare för lärare. Detta för att  mer konkret titta på hur man jobbar med demokrati och varför. För att synliggöra lärares arbete med demokrati i lektionssammanhang.

Det framkommer att lärare ser detta som en del i professionen kopplat även till värdegrunden, vilket är viktigt att belysa. Det handlar inte bara om lektionssammanhanget utan ett förhållningssätt.

Skriften går att ladda ner om pdf men det finns även några fysiska exemplar kvar som man kan beställa mot att man bekostar frakt. Kontakta Ambika Hansell Ek, ambika.hansell.ek@sverigesfolkhogskolor.se.

Introduktion

#ViMåstePrata är ett initiativ för demokratiarbetet inom folkbildningen. Tillsammans stärker vi demokratins motståndskraft och värnar det demokratiska samtalet. Ett mäktigt uppdrag.

Det är lätt att hamn i stora ord när vi talar om demokrati och då glömma att det handlar om människor och relationer, alltså hur vi är med varandra och tar beslut tillsammans. Men demokrati är ytterst konkret och behöver övas. Folkbildningen, både folkhögskolor och studieförbund, bidrar med mötesplatser där demokrati praktiseras och skapas.

I den här skriften återfinns viktiga och högst konkreta metoder för demokrati, i klassrum och cirklar för lärare och ledare. Här delar erfarna lärare med sig av sina arbetssätt. En skatt för demokrater.

”Vi måste stärka deltagarnas demokratiska självförtroende och få dem att förstå att deras röster räknas och betyder något” säger Stefan Gunnarsson på Ålsta folkhögskola – det är vad det här materialet handlar om. Att ta plats i gruppen, hitta sin röst och vara delaktig.

Läs igenom texterna och fundera över vilken övning som passar bäst i din grupp med dina deltagare. Trevligt demokratiarbete!

Till #ViMåstePrata - www.vimasteprata.org (nytt fönster)