Sommarbild på Almedalen i Visby.
Sveriges folkhögskolor arrangerade fyra intressanta programpunkter under Almedalsveckan i Visby 2018.

Sveriges folkhögskolor i Almedalen 2018

Almedalsveckan i Visby byggs av över tusen arrangörers skiftande evenemang. Den 2, 3 och 4 juli 2018 stod Sveriges folkhögskolor bakom fyra intressanta programpunkter. De sändes live på Facebook och kan ses i efterhand via länkarna nedan.
Uppdaterad: 23 januari 2020

Ladda ner information om arrangemangen för utskrift här (pdf).

 

Pedagogiska och didaktiska vägval – hur får folkhögskolan unga vuxna att lyckas med sin utbildning?

Tid: Måndag den 2 juli 2018 kl 10.30-11.30
Plats: Vårdklockans kyrka, Adelsgatan 43, Visby
Arrangör: Sveriges folkhögskolor och Förbundet Folkhögskollärarna
Webbsändning: Arrangemanget sändes live på Facebook, se det i efterhand här.

På folkhögskolans allmänna kurs, motsvarande gymnasienivå, möts idag fler korttidsutbildade, utlandsfödda deltagare samt deltagare med funktionsvariationer än tidigare. Många med misslyckad skolbakgrund. Hur lyckas folkhögskolan didaktiskt skapa en lärmiljö som möter dessa målgruppers olika behov?

Folkhögskolans pedagogik inrymmer mer än utbildningsformalia, nämligen att stärka en människa i sin identitet och som individ. Att bli erkänd och synliggjord som människa i en bildningsmiljö präglad av gemenskap, demokrati, interaktion och tillit. Som utbildningsform kan folkhögskolan kan bära den kapaciteten, för att den är fri och i ständig utveckling.

Folkhögskolans bildningsmiljö och pedagogik är unik, det finns inga centralt formade kursplaner. Tillsammans med de studerande formas lärmiljön utifrån individuella förutsättningar och skolans kursmål. Folkhögskola är en egen utbildningsform där Allmän kurs är behörighetsgivande. Skolan intygar kunskaper motsvarande gymnasieskolans kursinnehåll, genom en särskild kvot kan studerande antas till högre studier. Studieomdömet utgör också grund för en bildningsprocess förankrad i att utbildningsformen är ”fri och frivillig”.

Medverkande

Sam Paldanius, universitetslektor, Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap
Albin Röcklinger, studerande, Allmän kurs, Gotlands folkhögskola
Alli Klapp, universitetslektor, Göteborgs Universitet, pedagogik och specialpedagogik
Lena Fredin, folkhögskollärare, ledamot i Förbundet Folkhögskollärarna
Ambika Hansell Ek, handläggare, Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation

Folkhögskolan – en kreativ bildningsmiljö för konstnärer

Tid: Måndag den 2 juli 2018 kl 15.45-17.00
Plats: Länsteatern, Bredgatan 10, Visby
Arrangör: Sveriges folkhögskolor
Webbsändningar: Arrangemanget sändes live på Sveriges folkhögskolors Facebooksida, se det i efterhand här. Det sändes även av Kultur i Almedalen, se deras webbsändning här.

Vad betyder kreativa bildningsmiljöer för konstnärer? Vilket stöd behöver de för fortsatt utveckling? Kan folkhögskolan erbjuda frirum där kreatörer får växa?

Poeten Bob Hansson och musikern Chioma Otonna delar med sig av personliga erfarenheter om viktiga och kreativa bildningsmiljöer för skapande. Var finns dessa miljöer idag och vilket stöd behöver konstnärer för fortsatt utveckling? Vilken roll har svenska folkhögskolan i att erbjuda frirum för konstnärer?

Ett levande seminarium där samtal varvas med poesi och livemusik.

Medverkande

Bob Hansson, poet
Chioma Otonna, musiker
Wilhelm Blixt, samtalsledare, Sveriges folkhögskolor

Religion, politik och demokrati på folkhögskola – hur går det ihop egentligen?

Tid: Tisdag den 3 juli 2018 kl 17.00-18.00
Plats: Vårdklockans kyrka, Adelsgatan 43, Visby
Arrangör: Sveriges folkhögskolor
Webbsändning: Arrangemanget sändes live på Facebook, se det i efterhand här.

Folkhögskolorna profileras av olika verksamhetsinriktningar men har samtidigt ett gemensamt uppdrag som demokratistärkande aktörer. Hur arbetar folkhögskolor med olika profiler med demokrati? Vilka målgrupper möter man och med vilka metoder? Hur kan demokratin stärkas genom en mångfald av ägare?

I år är det 150 år sedan de första folkhögskolorna startade i Sverige. Bland dagens 154 skolor finns såväl rörelseägda som offentligägda. I seminariet diskuteras folkhögskolornas betydelse för demokrati och civilsamhälle samt vilken roll olika huvudmän och verksamhetsinriktningar har.

Här delas erfarenheter mellan företrädare från två unga folkhögskolor - Kista folkhögskola med muslimsk profil (11 år) och Paideia folkhögskola med judisk profil (2 år) i samtal med företrädare från två äldre folkhögskolor – arbetarrörelseägda Marieborgs folkhögskola (84 år) och region Gotlands Hemse folkhögskola (142 år).

Medverkande

Mariam Sherifay, rektor, Kista folkhögskola
Noa Hermele, rektor, Paideia folkhögskola
Anne Ludvigsson, ordförande, Marieborgs folkhögskola
Thomas Nilsson, rektor, Gotlands folkhögskola
Stefan Attefall, ordförande, Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation
Anna Ardin, moderator, Forum för idéburna organisationer med social inriktning


Hur porträtteras folkhögskola i medierna?

Tid: Onsdag den 4 juli 2018 kl 10.30-11.30
Plats: Vårdklockans kyrka, Adelsgatan 43, Visby
Arrangör: Sveriges folkhögskolor och Meltwater Group
Webbsändning: Arrangemanget sändes live på Facebook, se det i efterhand här.

Ladda ner rapporten "Hur porträtteras folkhögskolorna i medierna?" här (pdf).

Hur framställs utbildningsformen folkhögskola i media? Stämmer mediebilden med verkligheten? Vem får uttala sig och vad säger de? Representanter från folkhögskolorna och media samtalar kring rapportens resultat.

Utifrån en ny rapport diskuteras kring hur folkhögskolan som verksamhet har porträtterats i lokal- och rikspress under 2017. Hur fördelar sig debatten kring folkhögskolan mellan lokal-och rikspress? Vilka samtalsämnen har stått i fokus kring folkhögskolan? Vem uttalar sig kring folkhögskolan? Vilka kurstyper och kursämnen har uppmärksammas i media? Vilken roll attribueras folkhögskolans verksamhet med: ´Nytta’ eller ’Självändamål’?

(Nytta = folkhögskolan beskrivs som ett medel i samhället, ett steg som ska leda till jobb, vidare utbildning eller integration/etablering. Självändamål = folkhögskolan beskrivs som ett ändamål i sig, en unik instans där individen samt dess behov och intressen är i fokus.)

Medieföretaget Meltwater Group har tagit fram rapporten på uppdrag av Sveriges folkhögskolor.

Medverkande

Po Tidholm, Journalist och författare, Frilans
Felicia Hedström, Lärare i journalistik, Jakobsbergs folkhögskola
Åsa Kratz, Ordförande, Folkhögskoleföreningen inom SKL
Gerhard Holmgren, Organisationschef, Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation
Sophie Hedestad, Head of marketing, Meltwater Group
Fredrik Olén, Moderator, Sveriges folkhögskolor

Kontakt

Vid frågor kring Sveriges folkhögskolors arrangemang i Almedalen kontakta Johanna Winbladh, 08-17 03 84, johanna.winbladh@sverigesfolkhogskolor.se.