Myndigheter och andra aktörer

Uppdaterad: 19 februari 2020

Universitets och högskolerådet

UHR handlägger och samordnar antagningen till de flesta högskoleutbildningar i Sverige. Klicka på länkarna för att komma till UHR:s webbsida.

uhr.se 

Bedömningshandboken (svenska) 

Bedömningshandboken (utländska) 

För vägledare 

 

Myndigheten för yrkeshögskolan

MYH har i uppdrag att ansvara för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige.
Klicka på länkarna för att komma till MYH:s webbsida.

myh.se 

 

Skolverket

Skolverkets ansvar är att styra och stödja den svenska förskolan, skolan och vuxenutbildningen i Sverige. Klicka på länkarna för att komma till Skolverkets webbsida.

Skolverket.se 

Läroplaner