Myndigheter och andra aktörer

Här hittar du länkar till myndigheter och andra aktörer inom utbildning.
Uppdaterad: 9 februari 2021

Universitets och högskolerådet

UHR handlägger och samordnar antagningen till de flesta högskoleutbildningar i Sverige. Klicka på länkarna för att komma till UHR:s webbsida.

Myndigheten för yrkeshögskolan

MYH har i uppdrag att ansvara för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige.
Klicka på länken för att komma till MYH:s webbsida.

Skolverket

Skolverkets ansvar är att styra och stödja den svenska förskolan, skolan och vuxenutbildningen i Sverige. Klicka på länkarna för att komma till Skolverkets webbsida.