Fortbildningar hösten 2021

Under hösten anordnas tre webbinarier riktade mot dig som arbetar på folkhögskola med frågor som rör studievägledning, behörighetsmodellen och studieplanering.
Uppdaterad: 13 september 2021

Alla webbinarier sänds via Zoom, du deltar kostnadsfritt. Mer information om hur du medverkar kommer.

Det professionella samtalet - vad innebär det? Och hur kan jag fortsätta utveckla mitt samtal i mötet med andra i arbetet på folkhögskola?

Med Aino Collmar.

22 oktober kl. 10-12

En inspirationsföreläsning kring lösningsbyggande tankesätt, samtalsmetodikens grunder samt bemötande, empati och makt. 

Aino Collmar MS Edu. Universitetsadjunkt undervisar vid Stockholm Universitet i samtalsmetodik i  den fristående kursen Professionella samtal I och inom Studie-och yrkesvägledarprogrammet. Aino har ett förflutet som vägledare, projektledare och chef och delar med sig av sin erfarenhet av samtal i olika kontexter i föreläsningen.

Vägledning i skarven mellan nytta och bildning? Stöd för lärande genom utbildning, arbetsliv och liv

Med Ingela Bergmo-Prvulovic

29 oktober kl. 10-12

Ingela Bergmo-Prvulovic är doktor i pedagogik och ansvarig för HR-programmet på Jönköpings Universitet.

Frågewebbinarium - folkhögskolans behörighetsmodell

Med Folkhögskolornas serviceorganisation, FSO, och Folkbildningsrådet

10 november kl. 10-12

Under höstens sista webbinar samtalar FSO och Folkbildningsrådet om frågor som är aktuella för dig som jobbar med frågor som berör folkhögskolans behörighetsmodell, exmpelvis som studievägledare, lärare på Allmän kurs, administratör eller rektor.

Medverkar gör Sandra Löfstedt och Matilda Hedlund från FSO samt Jan Jonsson och Karin Gustavsson från Folkbildningsrådet. 

Inför träffen rekommenderar vi att du har tittat på den digitala SYV-baskursen och läst igenom statsbidragsvillkoren.