Fortbildningar

Under hösten 2021 anordnades tre webbinarier riktade till dig som arbetar med frågor som rör studievägledning, behörighetsmodellen och studieplanering på folkhögskola.
Uppdaterad: 14 september 2022

Frågewebbinarium - folkhögskolans behörighetsmodell

Med Folkhögskolornas serviceorganisation, FSO, och Folkbildningsrådet, Sändes 10 november kl. 10-12

Ladda ner presentation från webbinariet här (PDF).

Under höstens sista webbinarium samtalar FSO och Folkbildningsrådet om frågor som är aktuella för dig som jobbar med folkhögskolans behörighetsmodell som studievägledare, lärare på Allmän kurs, administratör eller rektor.

Medverkar gör Sandra Löfstedt och Matilda Hedlund från FSO samt Jan Jonsson och Karin Gustavsson från Folkbildningsrådet. 

Inför träffen rekommenderar vi att du har tittat på den digitala SYV-baskursen och läst igenom statsbidragsvillkoren

Det professionella samtalet - vad innebär det? Och hur kan jag fortsätta utveckla mitt samtal i mötet med andra i arbetet på folkhögskola?

Med Aino Collmar. Sändes 22 oktober kl. 10-12.

En inspirationsföreläsning kring lösningsbyggande tankesätt, samtalsmetodikens grunder samt bemötande, empati och makt. 

Aino Collmar MS Edu. Universitetsadjunkt undervisar vid Stockholm Universitet i samtalsmetodik i  den fristående kursen Professionella samtal I och inom Studie-och yrkesvägledarprogrammet. Aino har ett förflutet som vägledare, projektledare och chef och delar med sig av sin erfarenhet av samtal i olika kontexter i föreläsningen.

Vägledning i skarven mellan nytta och bildning. Stöd för lärande genom utbildning, arbetsliv och liv.

Med Ingela Bergmo-Prvulovic. Sändes 29 oktober kl. 10-12.

Vägledning är en stödjande aktivitet som vanligtvis återfinns i utbildnings – och arbetslivssammanhang, och ofta i samband med studie-, yrkesvals- och omställningsprocesser. I denna föreläsning belyser Ingela, med stöd i sin forskning, arbetslivets omvandling, ekonomiska och politiskt-administrativa styrningslogiker och dess effekter för människors navigerande genom utbildning, arbetsliv och liv, samt vilka utmaningar vägledningen har att hantera. Ingela synliggör hur vägledning kan vara en kontext för lärandestöd genom övergångar av olika slag, som rör sig bortom en nyttoinriktad kunskapsproduktion och snarare sätter den lärande människan i fokus.  

Ingela Bergmo-Prvulovic är doktor i pedagogik och ansvarig för HR-programmet på Jönköpings Universitet.

Ingela Bergmo-Prvulovic med flera har nyligen utkommit med boken Äldres lärande - utblickar och insikter.

Frågor?

Har du frågor om webbinarierna, kontakta Sandra Löfstedt på sandra.lofstedt@sverigesfolkhogskolor.se.