Folkbildningsrådet

Folkbildningsrådet är en ideell förening med vissa myndighetsuppdrag givna av riksdag och regering. För att säkerställa att statsbidraget används i enlighet med förordningar och riktlinjer finns statsbidragsvillkor och andra villkorsanvisningar för folkhögskolorna att följa.
Uppdaterad: 9 februari 2021