Folkbildningsrådet

Folkbildningsrådet är en ideell förening med vissa myndighetsuppdrag givna av riksdag och regering. För att säkerställa att statsbidraget används i enlighet med förordningar och riktlinjer finns statsbidragsvillkor och villkorsanvisningar för folkhögskolorna att följa.
Uppdaterad: 27 januari 2022