Folkhögskoledeltagare vid skolbänken.
För dig som arbetar med studie- och yrkesvägledning på folkhögskola.

Studie- och yrkesvägledning

För dig som arbetar med studie- och yrkesvägledning på folkhögskola. Här samlar vi information kring behörighetsformen och aktuellt inom studie- och yrkesvägledning på folkhögskola.
Uppdaterad: 27 januari 2022

Facebookgrupp om SYV

Gå gärna med i Facebookgruppen SYV på folkhögskola för att ta del av aktuella diskussioner studievägledare emellan. En bra kanal för att få goda råd från kollegor på andra folkhögskolor.

SYV-konferens för folkhögskolepersonal

Varje år bjuder vi in till en konferens för dig som arbetar med studie- och yrkesvägledning på folkhögskola. Föreläsningar, workshops och seminarier blandas med nyheter från utbildningsvärlden och erfarenhetsutbyten.

Konferensen 2022 planeras till den 13-14 oktober på Vadstena folkhögskola. 

Baskurs 

- om studie- och yrkesvägledning på folkhögskola

Ett par gånger om året bjuder vi in till en kurs för dig som är ny som SYV på folkhögskola! Vi samtalar om studie- och yrkesvägledning på folkhögskola och går igenom folkhögskolans behörighetssystem. 

En digital version av baskursen finns att titta på här >

Om omständigheterna tillåter hålls nästa baskurs i december 2022 på Sveriges folkhögskolors kansli, på Södermalm i Stockholm.

Folkbildningsrådet

Folkbildningsrådets webbplats finns Folkbildningsrådets styrdokument som rör behörighetsintygande och studieomdömessättning. 

Information från myndigheter om Covid-19

Skolans ansvar vid avbrutna studier

Det är vanligt förekommande att deltagare avbryter sina studier under terminens första veckor. Om ni har studerande som avbryter sina studier eller ändrar sin studieplan ska både ni som skola och den studerande meddela ändringen till CSN.

Förutom studieavbrott kan en ändring exempelvis vara ökad eller minskad studieomfattning eller ändrad längd på studieperioden.

För att undvika onödiga återkrav på grund av att en studerande fått för mycket studiemedel är det viktigt att ni rapporterar in till CSN så fort något inträffar.