Folkhögskoledeltagare vid skolbänken.
För dig som arbetar med studie- och yrkesvägledning på folkhögskola.

Studie- och yrkesvägledning

För dig som arbetar med studie- och yrkesvägledning på folkhögskola. Här samlar vi information kring behörighetsformen och aktuellt inom studie- och yrkesvägledning på folkhögskola.
Uppdaterad: 9 november 2023

SYV-konferens för folkhögskolepersonal

Varje år bjuder vi in till en konferens för dig som arbetar med studie- och yrkesvägledning på folkhögskola. Föreläsningar, workshops och seminarier blandas med nyheter från utbildningsvärlden och erfarenhetsutbyten.

2023 års konferens var på på Bosöns idrottsfolkhögskola 23-24 oktober. Programmet för konferensen hittar du här >

Baskurs 

- om studie- och yrkesvägledning på folkhögskola

Ett par gånger om året bjuder vi in till en kurs för dig som är ny som SYV på folkhögskola! Vi samtalar om studie- och yrkesvägledning på folkhögskola och går igenom folkhögskolans behörighetssystem. 

Datum för när kursen ges nästa gång är ännu inte bestämt.

En digital version av baskursen finns att titta på här >

 

Folkhögskolans behörighetsmodell

- kurs för rektorer och personal i ledningsfunktion

Ett erfarenhetsutbyte om det myndighetsutövande som det innebär att bedriva Allmän kurs. Här får du som är rektor, eller har annan ledningsfunktion på folkhögskola, koll på folkhögskolans behörighetsmodell.

Kursen hölls vid två tillfällen under våren 2022. 13 och 18 maj i Sveriges folkhögskolors kansli i Stockholm.

Läs mer här om kursen >

Folkbildningsrådet

Folkbildningsrådets webbplats finns Folkbildningsrådets styrdokument som rör behörighetsintygande och studieomdömessättning. 

Skolans ansvar vid avbrutna studier

Det är vanligt förekommande att deltagare avbryter sina studier under terminens första veckor. Om ni har studerande som avbryter sina studier eller ändrar sin studieplan ska både ni som skola och den studerande meddela ändringen till CSN.

Förutom studieavbrott kan en ändring exempelvis vara ökad eller minskad studieomfattning eller ändrad längd på studieperioden.

För att undvika onödiga återkrav på grund av att en studerande fått för mycket studiemedel är det viktigt att ni rapporterar in till CSN så fort något inträffar.