Folkhögskoledeltagare vid skolbänken.
För dig som arbetar med studie- och yrkesvägledning på folkhögskola.

Studie- och yrkesvägledning

För dig som arbetar med studie- och yrkesvägledning på folkhögskola. Här samlar vi information kring behörighetsformen och aktuellt inom studie- och yrkesvägledning på folkhögskola.
Uppdaterad: 9 november 2020

Facebookgrupp om SYV

Gå gärna med i Facebookgruppen SYV på folkhögskola för att ta del av aktuella diskussioner studievägledare emellan. En bra kanal för att få goda råd från kollegor på andra folkhögskolor.

SYV-konferens för folkhögskolepersonal

Varje år arrangerar vi på FSO en konferens för dig som arbetar med studie- och yrkesvägledning på folkhögskola. Föreläsningar, workshops och seminarier blandas med nyheter från utbildningsvärlden och erfarenhetsutbyten.
Konferensen för 2021 är planerad till 14-15 oktober på Vadstena folkhögskola.

Årets konferens hölls digitalt. Är du nyfiken på programmet så hittar du det här >

Baskurs 

- om studie- och yrkesvägledning på folkhögskola

Ett par gånger om året bjuder FSO in till en kurs för dig som är NY som SYV på folkhögskola! Vi samtalar om studie- och yrkesvägledning på folkhögskola och går igenom folkhögskolans behörighetssystem. 

Datum för nästa kurs är inte bestämt ännu.

Folkbildningsrådet

Folkbildningsrådets webbplats finns Folkbildningsrådets styrdokument som rör behörighetsintygande och studieomdömessättning. 

Skolans ansvar vid avbrutna studier

Det är många som avbryter sina studier under terminens första veckor. Om ni har studerande som avbryter sina studier eller ändrar sin studieplan ska både ni som skola och den studerande meddela ändringen till CSN.

Förutom studieavbrott kan en ändring exempelvis vara ökad eller minskad studieomfattning eller ändrad längd på studieperioden.

För att undvika onödiga återkrav på grund av att en studerande fått för mycket studiemedel är det viktigt att ni rapporterar in till CSN så fort något inträffar.

Facebookgrupp

Gå gärna med i Facebookgruppen SYV på folkhögskola för att ta del av aktuella diskussioner studievägledare emellan. En bra kanal för att få goda råd från kollegor på andra folkhögskolor.

Antagning av asylsökande

Vi på FSO får in många frågor kring asylsökande och utlandsföddas möjligheter att studera på folkhögskola. Både från folkhögskolor och från allmänheten.

Berörda myndigheter gör individuella bedömningar vilket gör att några tydliga svar är svåra att ge. Vi på Folkhögskolornas serviceorganisation, FSO, finns som stöd och bollplank kring dessa frågor men det är varje enskild folkhögskola som beslutar kring sin egen antagning och på vilka grunder besluten tas.

Några sidor som kan vara till hjälp kring asylsökande/nyanlända finns här:

Migrationsverket - Nya gymnasielagen 1 juli till 30 september

Rådgivningsbyrån - Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar

CSN - information för dig som är flykting eller god man till ensamkommande barn