Utbildningar i SchoolSoft

Varje höst erbjuder FSO en kostnadsfri grundutbildning i SchoolSoft för nya administratörer på folkhögskola.
Uppdaterad: 20 december 2021

Grundkurs för dig som är ny administratör

Du som är ny administratör i SchoolSoft bjuds in att gå en grundkurs i SchoolSoft.

Vi arrangerar kurserna regelbundet, vanligtvis en gång per höst.

Fortbildning för dig som är ny rektor

Sveriges folkhögskolor bjuder in dig som ny rektor på folkhögskola till en fortbildningsdag i det skoladministrativa systemet SchoolSoft.

Deltagare skall efter genomgången kurs ha bättre förståelse för:

 • Flödet i SchoolSoft (årshjul)
 • Viktiga processer samt kopplingar i SchoolSoft
 • Hur skolledare får en överblick över data i SchoolSoft
 • Hur personuppgifter bör hanteras och hur hanteringen bör kommuniceras
 • Hur skolledare bör förhålla sig till arkivering och hantering av behörighetsintyg och andra intyg
 • Delegering

 

Delmoment

Skolledarens roll i SchoolSoft

 • Roller i SchoolSoft
 • Avtal – folkhögskolornas ansvar – intresseorganisationernas ansvar – Folkbildningsrådets ansvar
 • Finansiering

Rapportering

 • Översikt
 • Deltagarstatistik – Statistikrapport
 • Tidsplan – när och hur
 • Övrig rapportering

Personuppgifter

 • Hantering
 • Kommunicering

Arkivering

 • Hantering av studieintyg i SchoolSoft
 • Arkiveringslag – GDPR

Delegering

 • Hantering av delegering
 • Administratörer – biträdande rektorer – pedagogisk personal

 

Övriga utbildningar

En eller flera folkhögskolor kan även beställa utbildningar och workshops direkt av SchoolSoft. 

För mer information och bokning, kontakta utbildning@schoolsoft.se