Inloggning

Från och med den 1 oktober 2020 krävs tvåfaktorsautentisering när personal på folkhögskola loggar in i systemet.
Uppdaterad: 28 september 2023

Inloggning

Inloggning för personal och deltagare på folkhögskola:

sms.schoolsoft.se/fhsk

Tvåfaktorsautentisering används för att öka säkerheten vid inloggning i enlighet med GDPR.  Det finns tre olika metoder att använda för att logga in med tvåfaktorsautentisering.

Google Authenticator

Skriv in användarnamn och lösenord som vanligt på inloggningssidan. Första gången blir du uppmanad att scanna en QR-kod. Starta då appen Google Authenticator och scanna QR-koden. Siffror börjar därefter att visas i appen. Dessa siffror är giltiga i 30 sekunder. Nästa gång du loggar in; skriv in användarnamn och lösenord. Uppmaning om att skriva in en kod visas, starta då Google Authenticator och skriv in siffrorna som visas i rutan för kod.

Förutsättningar

  •  Appen Google Authenticator installerad på din telefon

Kostnad: 0 kr /inloggning

Instruktionsfilm

 

BankID

Klicka på länken logga in med BankID. Skriv in ditt personnummer och starta BankID på din telefon. Skriv in ditt lösenord på telefonen och vänta tills du blir inloggad.

Förutsättningar

  • BankID installerat på din telefon.
  • Personnummer måste finnas registrerat på ditt konto.

Kostnad: 0,25 kr /inloggning

Instruktionsfilm

 

SMS

Skriv in användarnamn och lösenord som vanligt på inloggningssidan. Du tas nu till en sida där du blir uppmanad att fylla i en kod. Koden skickas som ett SMS till det mobiltelefonnummer du har registrerat i SchoolSoft. Fyll i koden som du fått på SMS i rutan för kod.

Förutsättningar

  • Mobiltelefon som kan ta emot SMS
  • Mobiltelefonnummer registrerat på användaren som ska logga in

Kostnad: 0,36 kr /inloggning

Instruktionsfilm

 

 

Frågor eller funderingar?

Kontakta schoolsoft@sverigesfolkhogskolor.se