Förvaltningsgrupp SchoolSoft

SchoolSoft för folkhögskolorna drivs och hanteras av en förvaltningsgrupp med representanter från folkhögskolorna, SchoolSoft och Folkbildningsrådet.
Uppdaterad: 13 maj 2020

Representanter för SchoolSoft

Veronica Grönqvist, kundansvarig
Roland Jarlbäck, kundansvarig

Representanter för folkhögskolorna

Pär Wallin, FSO

Representant för Folkbildningsrådet

Magnus Wetterberg, enhetschef statsbidrag, Folkbildningsrådet