Förvaltning och delaktighet SchoolSoft

SchoolSoft för folkhögskolorna drivs och hanteras av en förvaltningsgrupp med representanter från SchoolSoft, Sveriges folkhögskolor och Folkbildningsrådet. Det finns även en fokusgrupp med representanter från folkhögskolorna som lyfter frågor till förvaltningsgruppen.
Uppdaterad: 25 augusti 2023

Senaste nytt

Fokusgruppen för SchoolSoft söker nya medlemmar! Anmäl ditt intresse här

Läs mer om fokusgruppen

2023

Förvaltningsmöte 2023-05-16

Förvaltningsmöte 2023-02-15

Dragning SchoolSoft 2023-02-15


2022

Förvaltningsgruppsmöte SchoolSoft protokoll 2022-12-16

Dragning SchoolSoft 2022-12-06

Förvaltningsgruppsmöte SchoolSoft protokoll 2022-10-04

Förvaltningsgruppsmöte SchoolSoft protokoll 2022-05-31 (PDF)

Dragning från SchoolSoft 2022-05-31 (PDF)

Förvaltningsgruppsmöte SchoolSoft protokoll 2022-03-08

Dragning från SchoolSoft till förvaltningsgrupp 2022-03-08


2021

Förvaltningsgruppsmöte SchoolSoft protokoll 2021-12-08

Dragning från SchoolSoft till förvaltningsgrupp 2021-12-08

Förvaltningsgruppsmöte SchoolSoft protokoll 2021-10-06

Dragning från SchoolSoft till Förvaltningsgruppsmöte 2021-10-06

Förvaltningsgruppsmöte SchoolSoft Protokoll 2021-06-02

Dragning från SchoolSoft till Förvaltningsgruppsmöte 2021-06-02

Minnesanteckningar från förvaltningsgruppsmöte 2021-03-04

Punkter från fokusgruppen som togs upp på möte 2021-03-04


Fokusgrupp

Läs mer om fokusgruppen och dess arbetsprocess (PDF).


Förvaltningsgruppen


Representanter för SchoolSoft

  • Veronica Grönqvist, support
  • Roland Jarlbäck, chef kund och marknad
  • Reben Sharif, support
  • Stefan Kantola, chef support och utbildning


Representanter för Sveriges folkhögskolor

  • Karin Karlsson, verksamhetschef FSO
  • Pär Wallin, samordnare FSO


Representanter för Folkbildningsrådet

  • Magnus Wetterberg, enhetschef statsbidrag.
  • Gabriel Kasto, handläggare uppföljning och statistik
  • Jan Jonsson, handläggare statsbidrag folkhögskola


Förslag på utveckling?

Har du som arbetar på folkhögskola förslag på förändringar i och utveckling av SchoolSoft kan du maila dina förslag till  schoolsoft@sverigesfolkhogskolor.se.

Inkomna förslag behandlas i förvaltningsgruppen där SchoolSofts support också bidrar med erfarenheter från sin kontakt med folkhögskolorna.