Förvaltning och delaktighet SchoolSoft

SchoolSoft för folkhögskolorna drivs och hanteras av en förvaltningsgrupp med representanter från SchoolSoft, Sveriges folkhögskolor och Folkbildningsrådet. Det finns även en fokusgrupp med representanter från folkhögskolorna som lyfter frågor till förvaltningsgruppen.
Uppdaterad: 17 november 2021

Senaste nytt

Förvaltningsgruppsmöte SchoolSoft protokoll 2021-10-06

Dragning från SchoolSoft till Förvaltningsgruppsmöte 2021-10-06

Förvaltningsgruppsmöte SchoolSoft Protokoll 2021-06-02

Dragning från SchoolSoft till Förvaltningsgruppsmöte 2021-06-02

Minnesanteckningar från förvaltningsgruppsmöte 2021-03-04

Punkter från fokusgruppen som togs upp på möte 2021-03-04

Fokusgrupp

Läs mer om fokusgruppen och dess arbetsprocess (PDF).

Förvaltningsgruppen

Representanter för SchoolSoft

  • Veronica Grönqvist, support
  • Roland Jarlbäck, chef kund och marknad
  • Reben Sharif, support
  • Stefan Kantola, chef support och utbildning

Representanter för Sveriges folkhögskolor

  • Karin Karlsson, verksamhetschef FSO
  • Pär Wallin, handläggare

Representanter för Folkbildningsrådet

  • Magnus Wetterberg, enhetschef statsbidrag.
  • Gabriel Kasto, handläggare uppföljning och statistik
  • Jan Jonsson, handläggare statsbidrag folkhögskola

Förslag på utveckling?

Har du som arbetar på folkhögskola förslag på förändringar i och utveckling av SchoolSoft kan du maila dina förslag till  schoolsoft@sverigesfolkhogskolor.se.

Inkomna förslag behandlas i förvaltningsgruppen där SchoolSofts support också bidrar med erfarenheter från sin kontakt med folkhögskolorna.