Förvaltningsgrupp SchoolSoft

SchoolSoft för folkhögskolorna drivs och hanteras av en förvaltningsgrupp med representanter från folkhögskolorna, SchoolSoft och Folkbildningsrådet.
Uppdaterad: 14 januari 2020

Representanter för SchoolSoft

Veronica Grönqvist, kundansvarig
Roland Jarlbäck, supportansvarig

Representanter för folkhögskolorna

Pär Wallin, FSO
Lars Forsmark, RIO
Tobias T Johansson, OFI
Maria Bäcklund, administratör Molkoms folkhögskola 
Eva Liljeberg, administratör Valla folkhögskola

Representant för Folkbildningsrådet

Magnus Wetterberg, enhetschef statsbidrag, Folkbildningsrådet