Förvaltning och delaktighet SchoolSoft

SchoolSoft för folkhögskolorna drivs och hanteras av en förvaltningsgrupp med representanter från SchoolSoft, Folkhögskolornas serviceorganisation, FSO och Folkbildningsrådet.
Uppdaterad: 16 november 2020

Representanter för SchoolSoft

  • Veronica Grönqvist, support
  • Roland Jarlbäck, chef kund och marknad
  • Reben Sharif, support
  • Stefan Kantola, chef support och utbildning

Representanter för FSO

  • Karin Karlsson, verksamhetschef
  • Pär Wallin, handläggare

Representanter för Folkbildningsrådet

  • Magnus Wetterberg, enhetschef statsbidrag.
  • Gabriel Kasto, handläggare uppföljning och statistik
  • Jan Jonsson, handläggare statsbidrag folkhögskola

Förslag på utveckling?

Har du som arbetar på folkhögskola förslag på förändringar i och utveckling av SchoolSoft kan du maila dina förslag till FSO på adressen schoolsoft@sverigesfolkhogskolor.se.

Inkomna förslag behandlas i förvaltningsgruppen där SchoolSofts support också bidrar med erfarenheter från sin kontakt med folkhögskolorna.