Var med och påverka ett av folkhögskolornas viktigaste arbetsredskap

Vad behöver folkhögskolorna få ut av ett gemensamt skoladministrativt system? Vi vill veta vad du som arbetar som skolledare eller administratör på folkhögskola tänker! Välkommen till en storskalig workshop i Stockholm, Göteborg eller Malmö.
Uppdaterad: 31 maj 2023

Under dagen får du möjlighet att fundera på vad folkhögskolorna behöver få ut av ett skoladministrativt system. Målet är att skapa förståelse för vilka gemensamma behov som olika folkhögskolor och myndigheter har, utifrån att vi är olika vad gäller huvudmannaskap och resurser. 

Bakgrunden till workshoppen är Folkhögskolornas serviceorganisations (FSO) översyn av folkhögskolornas skoladministrativa system, utifrån att det nuvarande avtalet med SchoolSoft löper ut i maj 2025. Resultatet av konferenserna fungerar som ett underlag när FSO:s styrelse fattar sitt beslut om ett framtida avtal. 

Det kostar 1 250 kronor att delta och alla skolor är garanterade två platser. Anmäler ni fler personer är ni välkomna i mån av plats. 

Anmäl dig senast den 18 juni

Anmäl dig till workshoppen i Stockholm den 25 september 2023 

Anmäl dig till workshoppen i Göteborg den 27 september 2023 

Anmäl dig till workshoppen i Malmö den 28 september 2023

Läs mer om avtalsöversynen