Två personer tittar på en datorskärm.
Avtalet med Schoolsoft går ut 2025.

Referensgrupp utreder framtida avtal

Ska folkhögskolorna förlänga avtalet med Schoolsoft eller välja en annan lösning? Det utreder just nu en referensgrupp på uppdrag av styrelsen i Folkhögskolornas serviceorganisation (FSO).
Uppdaterad: 24 mars 2023

– Det är ett stort och viktigt projekt eftersom så oerhört många personer påverkas, säger Pär Wallin, samordnare för projektet.

Målet är att folkhögskolorna ska ha ett administrativt system som först och främst lever upp till den statsbidragsfinansierade delen av verksamheten, som myndighetsutövandet och bidragshanteringen. Men gruppen vill också lyssna in andra behov som skolorna har.

– Den största utmaningen är kanske att det handlar om 156 olika folkhögskolor med helt olika behov och önskemål. Vi försöker att hitta en lösning som passar så många skolor som möjligt, säger Pär Wallin.

Ses två gånger i månaden

I referensgruppen sitter en rad olika skolledare från både offentligägda folkhögskolor och rörelsefolkhögskolor. Gruppen ses två gånger i månaden för att 

  • identifiera vilka funktioner och avgränsningar som folkhögskolornas administrativa system behöver ha
  • utreda vilka leverantörer som kan erbjuda ett system som uppfyller folkhögskolornas krav 
  • skapa ett underlag för upphandlingen av ett skoladministrativt system 
  • skapa ett beslutsunderlag att presentera för FSOs styrelse. 

Referensgruppen har ungefär ett år på sig att utreda frågan, eftersom det nuvarande avtalet löper ut 2025.

FSOs styrelse beslutar

Beslutet om folkhögskolorna ska förlänga avtalet eller välja en annan väg tas av styrelsen i Folkhögskolornas serviceorganisation (FSO).

Vilka är FSO?

FSO jobbar med olika former av stöd, samordning och service för alla folkhögskolor i Sverige. FSO arbetar på uppdrag av folkhögskolorna som företräds av intresseorganisationerna RIO, Fhf och OFI.

Läs mer