Utredning om skoladministrativt system

Nu utreder en referensgrupp om avtalet för ett skoladministrativt system ska förlängas eller ersättas med en annan leverantör. Det nuvarande avtalet har folkhögskolorna med SchoolSoft, och avtalet tar slut 2025.
Uppdaterad: 29 september 2023

Referensgruppens uppdrag

Referensgruppen arbetar på uppdrag av styrelsen i Folkhögskolornas serviceorganisation (FSO). Gruppen ses två gånger i månaden för att 

  • identifiera vilka funktioner och avgränsningar som folkhögskolornas administrativa system behöver ha 
  • utreda vilka leverantörer som kan erbjuda ett system som uppfyller folkhögskolornas krav 
  • skapa ett underlag för upphandlingen av ett skoladministrativt system 
  • skapa ett beslutsunderlag att presentera för FSOs styrelse. 

Den 1 maj 2024 ska referensgruppen lämna ett förslag som ska ligga till grund för FSOs styrelses beslut kring hur det framtida arbetet med administrativt system för Sveriges folkhögskolor ska se ut.

Vilka sitter i FSOs styrelse?

Vilka sitter i referensgruppen?

Referensgruppen består av

  • Pär Wallin, samordnare på FSO
  • Ulrika Gleisner, rektor på Eslövs folkhögskola
  • Lars Forsmark, rektor på Västerås folkhögskola
  • Anders Ahlström, förvaltningschef för VGR folkhögskolor
  • Madelene Hansson, rektor/VD för Sunderby folkhögskola
  • Karin Karlsson, verksamhetschef på FSO.

Finansieras av FSO

Det är FSO som betalar för projektet.

Vilka är FSO?

Vill du veta mer?

Ta del av hur referensgruppens arbete går bland våra nyheter.

pärwallin_liggande_low.jpg

Har du frågor eller funderingar? Kontakta Pär Wallin, samordnare för projektet.

08-17 03 89

par.wallin@sverigesfolkhogskolor.se