Kvinna vid en dator.
För dig som arbetar med SchoolSoft på en folkhögskola.

SchoolSoft för folkhögskolor

SchoolSoft för folkhögskolorna är ett administrativt verktyg särskilt utvecklat för folkhögskolorna och folkhögskolornas deltagare.
Uppdaterad: 17 september 2020

Support för folkhögskolor

Besök SchoolSofts supportsida på webben >

Supporten är öppen vardagar kl 8.00-17.00: 08-674 63 50, fhsk@schoolsoft.se

Ny inloggning till SchoolSoft

Den 1 oktober 2020 så kommer inloggningen till SchoolSoft att förändras. Vid inloggning till systemet så kommer all personal behöva använda sig av tvåfaktorsautentisering.

Förändringen genomförs för att höja säkerheten i SchoolSoft vad gäller GDPR. Förändringen innebär också att administratörer inte längre behöver beställa engångslösenord till olika sidor i systemet.

Läs mer om den nya inloggningen här >

Webbinarium med aktuell information från SchoolSoft

Administrativa dagarna 2020 genomfördes som webbinarium. Detta pass sändes den 22 april och medverkade gjorde Roland Jarlebäck och Reben Sharif från SchoolSoft med aktuell information. Moderator var Pär Wallin från FSO.

 

Information kring SchoolSoft support för folkhögskolorna

Den 8 oktober 2019 samlades folkhögskolornas förvaltningsgrupp för SchoolSoft och en fortsatt viktig fråga för förvaltningsgruppen är SchoolSofts support. Här listas det som händer på SchoolSoft gällande folkhögskolor just nu och det som förvaltningsgruppen, gemensamt, arbetar med just nu gällande SchoolSofts support:

  • De nyrekryterade medarbetarna på SchoolSofts support är nu på plats och har kommit in i arbetet.
  • I slutet av denna termin förstärker SchoolSoft sin personalstyrka ytterligare med en medarbetare. Dennes roll är dedikerad till folkhögskolorna.
  • SchoolSoft och FSO kommer ha avstämningsmöten en gång i veckan beträffande: support, informationsflödet ut från SchoolSoft, kommande utbildningar

Folkhögskolornas förvaltningsgrupp för SchoolSoft avser, med dessa punkter, att ge skolorna snabbare respons på supportfrågor, skapa ett tydligare informationsflöde samt arbeta med utbildningar som i förlängningen förenklar arbetet med SchoolSoft ute på skolorna. 

Med vänlig hälsning,
Pär Wallin, FSO

-------

Uppdatering 2019-08-30
Vi har idag haft möte med SchoolSoft kring svårigheterna att nå supporten och de långa svarstiderna. SchoolSoft är mycket medvetna om att det är långa svarstider. De har denna vecka beordrat all personal övertid för att komma ikapp med de ärenden som står i kö.

Vad görs på lång sikt?

  • SchoolSoft har rekryterat nya medarbetare under sommaren som börjar inom kort. Dessa behöver några månader på sig för att ”bli varma i kläderna”, men sen kommer fhsk-supporten vara fulltalig och dessutom utökad med en person.
  • SchoolSoft kommer utarbeta rutiner kring hur dom informerar användarna (i första hand admin) kring det aktuella läget på supporten.

Frågan kommer också att diskuteras på kommande förvaltningsmöte.

Fakta (gällande just nu):
Genomsnittlig svartid telefonsupport: 11 minuter
Genomsnittlig svartid mailsupport: 6 timmar

Med vänlig hälsning,
Tobias Johansson (Ofi) och Lars Forsmark (RIO)

SchoolSoft och GDPR

SchoolSoft arbetar för att möta Dataskyddsförordningen, GDPR, som började gälla den 25 maj 2018. Kort så innebär detta arbete en dokumentation över de personuppgifter som systemet behandlar och en skattning av dessa, lathund för personuppgiftsansvarig och biträde samt beskivning av de mindre förändringar som kommer att göras i systemet.

Vad hanterar SchoolSoft?

Med hjälp av SchoolSoft kan du bland annat hantera:

  • Närvaro- och frånvaro
  • Planeringsverktyg och lärplattform
  • Schema
  • Kommunikation (sms, e-post, app, mm.)
  • Rapporter till CSN, SCB och Folkbildningsrådet

Support

Har du ett problem med SchoolSoft som du behöver hjälp att lösa? Börja med att besöka deras supportsida på webben.

Hittar du inte svar på din fråga kan du kontakta supporten:

Öppet: vardagar kl 8.00-17.00.
Tel: 08-674 63 50
E-post: fhsk@schoolsoft.se

Personuppgiftsbiträdesavtal

Det finns ett Personuppgiftsbiträdesavtal tecknat mellan FSO och SchoolSoft. Men enligt regler kring GDPR, rekommenderar Datainspektionen dock att varje skola, eller varje huvudman, upprättar ett eget sådant avtal med SchoolSoft. Detta eftersom skolan äger sin data och SchoolSoft lagrar den. 

Facebookgrupp

Det finns också en Facebookgrupp för administratörer på folkhögskolor som använder SchoolSoft: SchoolSoft för folkhögskolor. 

Kontakt

Förslag på utveckling av SchoolSoft skickas till schoolsoft@sverigesfolkhogskolor.se.

Kontaktperson på FSO är Pär Wallin, par.wallin@sverigesfolkhogskolor.se.