Webinar om statsbidrag

I samarbete med Folkbildningsrådet sände FSO två webinar på temat folkhögskolans ekonomi. De spelades in och går att se i efterhand här.
Uppdaterad: 11 december 2019

Webinar om statsbidrag

Del 1: Det ordinarie statsbidraget

Genomgång av statsbidragets uppbyggnad och hur skolan får information om prognoser, beslut och omfördelningar. Förutsättningar för finansiering och planering genom kopplingarna mellan:

  • bidragsprognoser och budgetarbetet,
  • preliminära fördelningsbeslut med avstämningar och bokföring
  • definitivt fördelningsbeslut med slutreglering och årsredovisningen

Föreläsare: Veronica Kennet – Folkbildningsrådet
Presentation: Ladda ner Veronicas presentation här (PDF).

Del 2: Arbetsmarknadsuppdrag och asyl

Vi går igenom bidragens uppbyggnad och hur skolan får information om prognoser, beslut och omfördelningar. Vi pratar om roller i uppdragen samt förutsättningar för finansiering och slutreglering.

Föreläsare: Mikaela Smedberg – Folkbildningsrådet
Presentation: Ladda ner Mikaelas presentation här (PDF).