Mentorskap för nya rektorer

Genom att få tillgång till en mentor kan du få rådgivning, stöttning, ny kunskap och finna strategier som kan underlätta i ditt dagliga arbete som rektor. Det är ett ömsesidigt utbyte där ni för en dialog och utvecklas tillsammans.
Uppdaterad: 3 februari 2021

Kontakt

Vill du veta mer så maila till info@sverigesfolkhogskolor.se. Vi återkommer till dig för ett samtal, berättar mer om upplägget och hör efter vilket stöd just du behöver.

I en enkät om rektorernas arbetssituation som genomfördes 2017, kunde man klart urskilja att de första åren i rektorskapet är de mest kritiska. Många väljer att lämna sitt uppdrag under den tiden. Att vara rektor på en folkhögskola är idag ett komplext och krävande arbete då man behöver kunna omfamna många områden.

Av enkäten kunde man utläsa att det finns behov av stöttning i ekonomi, arbetsrätt, organisation, personalfrågor, styrelsearbete mm. Som ny rektor kan du ha behov av stöd utifrån dina erfarenheter och din kompetens.

Ett bra sätt att stötta nya rektorer kan vara genom mentorskap och Sveriges folkhögskolor har avsatt medel för denna satsning.

Ömsesidigt utbyte

Genom att få tillgång till en mentor kan du som rektor få rådgivning, stöttning, ny kunskap och finna strategier som kan underlätta i ditt dagliga arbete som rektor. Det är ett ömsesidigt utbyte där ni för en dialog och utvecklas tillsammans.

Det finns en stab av 15 rektorer som kan dela med sig av sina erfarenheter. Bland dessa 15 rektorer finns olika kompetenser som vi avser att matcha mot de behov som respektive rektor har.

Målgrupp: Nya rektorer som har tillträtt under de senaste två åren. Har man jobbat något längre och känner att man har behov av en mentor går det bra att visa sitt intresse.

Hur: Du erbjuds totalt tre heldagar som läggs upp som det passar dig och din mentor. Minst en träff ska vara fysisk i övrigt kan en ses på Skype eller höras på telefon. I tid kan dagarna läggas upp som heldag, halvdag eller någon timme åt gången.

Kostnad: Erbjudandet om tre heldagar bekostas av Sveriges folkhögskolor - Rörelse- och regionägda folkhögskolor i samverkan. Din insats är att du avsätter av din arbetstid. Vill du och din mentor fortsätta träffas får ni sinsemellan komma överens om ersättning.

Kontakt

Låter det intressant? Hör av dig till info@sverigesfolkhogskolor.se.

Vi återkommer till dig för ett samtal, berättar mer om upplägget och hör efter vilket stöd just du behöver.