Mentorskap för nya rektorer

Genom att få tillgång till en mentor kan du få rådgivning, stöttning, ny kunskap och finna strategier som kan underlätta i ditt dagliga arbete som rektor. Det är ett ömsesidigt utbyte där ni för en dialog och utvecklas tillsammans.
Uppdaterad: 11 maj 2021

Kontakt

Lars Gejpel är samordnare för mentorskapet. Kontakta gärna honom för mer information.
    
Lars Gejpel
lars.gejpel@sverigesfolkhogskolor.se
073-966 01 63

Nya mentorer sökes

Vi behöver nu komma i kontakt med erfarna rektorer som kan vara mentorer åt nya folkhögskolerektorer. En mentor bör ha god erfarenhet av eget rektorsskap på folkhögskola. Mentorn kan vara en nu aktiv rektor, men även tidigare rektorer som gått i pension eller nu har annan verksamhet.

Erfarenhet och lust till att stödja en ny rektor är vad som krävs. Glädjen över att dela med sig av erfarenheter och kunskaper är en viktig del. Därför söker vi nu lustfyllda och erfarna personer.

Att vara mentor ger också tillfällen till egen utveckling. Det är mycket lärorikt att i samtal fundera på frågor som till exempel utveckling och ledarskap. Som mentor erbjuds du även ett digitalt uppstartsmöte med föreläsning om mentorskap samt arvode och reseersättning.

Om du är intresserad är du välkommen att fylla i detta formulär >

Har du några frågor är du välkommen att kontakta samordnare Lars Gejpel, lars.gejpel@sverigesfolkhogskolor.se, 073-966 01 63.

Upplägg för mentorskapet

Målet är att under våren 2021 engagera en grupp med mentorer för att i nästa steg kunna erbjuda nya rektorer att få delta i mentorsprogrammet, vilket är kostnadsfritt.

Under sommaren hoppas vi kunna sammanföra adepter och mentorer som sedan kan påbörja mentorsarbetet under hösten för att avsluta sitt arbete i december 2021.

Bakgrund

I en enkät om rektorernas arbetssituation som genomfördes 2017, kunde man klart urskilja att de första åren i rektorskapet är de mest kritiska. Många väljer att lämna sitt uppdrag under den tiden. Att vara rektor på en folkhögskola är idag ett komplext och krävande arbete då man behöver kunna omfamna många områden.

Av enkäten kunde man utläsa att det finns behov av stöttning i ekonomi, arbetsrätt, organisation, personalfrågor, styrelsearbete mm. Som ny rektor finns ofta behov av stöd utifrån egna erfarenheter och egen kompetens.

Ett bra sätt att stötta nya rektorer kan vara genom mentorskap och Sveriges folkhögskolor har avsatt medel för denna satsning.

Kontakt

Låter det intressant? Kontakta Lars Gejpel som fått uppdraget att samordna mentorskapet. Lars är pensionerad folkhögskolerektor med cirka 20 års rektorserfarenhet på tre folkhögskolor.

Lars Gejpel
lars.gejpel@sverigesfolkhogskolor.se
073-966 01 63