Rektorsintro: Studie- och yrkesvägledning

FSO stöttar personal på folkhögskolorna som arbetar med studie- och yrkesvägledningsfrågor. Framför allt när det kommer till folkhögskolans behörighetsmodell. Vi finns också som stöd till allmänheten och presumtiva deltagare via telefon och mejl till Folkhögskola.nu.
Uppdaterad: 13 oktober 2021

Utbildning för nya rektorer

Denna sida är en del av ett introduktionsmaterial för nya rektorer och biträdande rektorer på folkhögskola.

Klicka här för att komma till samlingssidan med allt material.

SYV är hela skolans ansvar

Studievägledning på folkhögskola kan innehålla många olika delar: att vara ett stöd i deltagarnas framtidsval, att ha kontakt med myndigheter om exempelvis studieekonomi. Men även att kunna, förstå och ha mandat att tolka folkhögskolans behörighetsmodell och veta hur den förhåller sig till andra utbildningsformer. SYV-arbetet på folkhögskola är brett och hela skolans ansvar.

Frågor att ställa inom den egna organisationen

  • Hur arbetar ni med antagning, behörigheter och omdömessättning på din folkhögskola? Vissa tolkningar och bedömningar är upp till er på skolan att avgöra.
  • Vilket ansvar har skolans ledning för detta arbete? Hur fördelas ansvaret på din skola?  
  • På vilket sätt har era deltagare tillgång till studie- och yrkesvägledning? Hur tänker ni kring den kompetensen på folkhögskolan?

 

Bra för dig som rektor/ biträdande rektor att känna till

Baskurs i folkhögskolans behörighetsmodell

En genomgång av hur folkhögskolans behörighetsmodell fungerar. För dig som är ny på folkhögskola eller som repetition. Nyttig så väl för ledning som för lärare eller administratörer och all annan personal på folkhögskola som kommer i kontakt med behörighetsfrågor på något sätt.

Den digitala baskursen består av 11 filmer indelade i fem delar. Filmerna är cirka 5-10 minuter långa. Informationsfilmer varvas med filmer som ger svar på vanliga frågor. 

Kolla in den digitala baskursen här.