Rektorsintro: SchoolSoft

SchoolSoft är det administrativa system som de flesta folkhögskolor använder. FSO fungerar som en brygga mellan folkhögskolorna och SchoolSoft och samordnar bland annat förvaltningsgruppen som ansvarar för utveckling av systemet.
Uppdaterad: 13 oktober 2021

Utbildning för nya rektorer

Denna sida är en del av ett introduktionsmaterial för nya rektorer och biträdande rektorer på folkhögskola.

Klicka här för att komma till samlingssidan med allt material.

Frågor att ställa inom den egna organisationen

  • Hur ser arbetet med rapporter och intyg i SchoolSoft ut på din folkhögskola? 
  • Har skolan en rapporteringsplan? (generella rapporter, studieintyg, med mera)
  • Hur arbetar din folkhögskola med intygsarkivering? Enligt arkivlagen ska intyg sparas i minst 50 år. Tidigare deltagare har rätt att begära ut sina intyg i efterhand.

 

Bra för dig som rektor/ biträdande rektor att känna till

 Utbildningar i SchoolSoft

Nya administratörer kan gå en kostnadsfri introduktionskurs i SchoolSoft. Kursen är kostnadsfri och FSO administrerar kursen. Kurstillfällen ges oftas på hösten. 

Läs mer om utbildningen här.