Min story - Vår agenda

Det Arvsfondsfinansierade projektet Min story - Vår Agenda avslutas och går i mål under 2023. Projektet handlar om folkhögskoledeltagares berättelser och engagemang.
Uppdaterad: 26 januari 2023

En del av: Utbildning för nya rektorer

Klicka här för att komma till samlingssidan.

Tillsammans med deltagare som läser allmän kurs utvecklar vi en metod som heter Jag-Vi-Världen. Metoden har som syfte att väcka engagemang och tro på förändring hos deltagarna och koppla deltagares egna berättelser, erfarenheter och engagemang till de globala målen.

Genom att utgå från det personliga vill vi bryta ner Agenda 2030 till något greppbart, skapa en känsla av att vara del av ett större sammanhang och att arbete för förändring är möjligt att göra på alla nivåer. I samskapande mellan deltagare och pedagoger utforskar vi nya metoder och verktyg för att berätta och äga sin egen historia och ämnar skapa nya vägar till engagemang; stora som små, enskilda och gemensamma.

Lansering av metodbank – webbinarium 1 mars

Resultaten av vårt arbete kommer att samlas i en digital metodbank på Sveriges folkhögskolors hemsida och i den kommer det finnas övningar, lektionsupplägg och berättelser från projektet.  Metodbanken lanseras via ett webbinarium den 1 mars.
Läs mer om lanseringen och webbinariet HÄR

Fortbildningsdagar i Jag-vi-världenmetoden

Den 30–31 mars anordnar vi en fortbildning för pedagoger, rektorer och annan personal som vill lära sig mer om metoden. Under två dagar testar vi olika delar i Jag-vi-världenmetoden för att man sedan ska kunna använda den på sin egen skola, men också kunna fortbilda andra skolor.
Läs mer och anmäl dig till fortbildningen HÄR 

Kort om Jag-vi-världenmetoden

Jag – vi – världen är en engagemangsresa som deltagarna gör under ett läsår på allmän kurs. Metoden är uppdelad i tre olika moduler

  Modul 1: Jag/Berättande – I det första steget i metoden utgår deltagarna från sig själva och sitt eget   engagemang. Deltagarna arbetar med att hitta sina egna berättelser och får öva på att både formulera den för sig själv, dela den med andra och ta del av andras berättelser. Syftet är att få utforska sina intressen och drivkrafter, upptäcka att andra har liknande erfarenheter samt att stötta andra och stärka sig själv genom att dela sin berättelse.

Modul 2: Vi/Globala målen – I det andra steget kopplar deltagarna samman sina enskilda engagemang med globala målen. Målet är att deltagarna ska upptäcka att det de tillsammans bär med sig i berättelser, erfarenheter och intressen är en del av Agenda 2030.

Modul 3: Världen/Förändringsarbete - Det sista steget handlar om att gå från ord till handling. Utifrån förståelsen de skapat kring den egna berättelsen och vad engagemang kan vara får deltagarna möjlighet att driva egna förändringsarbeten. Arbetet utgår från globala mål och frågeställningar som de själva är intresserade av. Målet med denna del är att deltagarna ska upptäcka att det går att skapa förändring med små medel och att tröskeln för engagemang även utanför skolan ska ha sänkts. 

 

Har du frågor om projektet Min story - Vår Agenda?

Kontakta någon av oss!

 

Elin Bonnier

Projektledare Min story – Vår Agenda
073-395 51 90
elin.bonnier@sverigesfolkhogskolor.se 

Nelly Bachner

Metodutvecklare Min story – Vår Agenda
073-394 52 60
nelly.bachner@sverigesfolkhogskolor.se