Rektorsintro: Kvalitetsarbete

FSO arbetar för att stödja folkhögskolorna i deras arbete med kvalitetsutveckling. Bland annat genom material om kvalitetsarbete och goda exempel på hur andra skolor arbetar.
Uppdaterad: 13 oktober 2021

Utbildning för nya rektorer

Denna sida är en del av ett introduktionsmaterial för nya rektorer och biträdande rektorer på folkhögskola.

Klicka här för att komma till samlingssidan med allt material.

Frågor att ställa sig om den egna organisationen

  • Hur ser ledningsgruppen ut på er skola? Vem eller vilka är kvalitetsansvariga? Vilken roll har styrelsen i kvalitetsarbetet?
  • Hur involveras medarbetare utanför ledningsgruppen i kvalitetsarbetet? Är deltagarna aktiva i någon del?
  • Hur dokumenteras kvalitetsarbetet hos er? Hur förmedlas information om kvalitetsarbetet till övriga medarbetare?

 

Material