Rektorsintro: Kommunikation

FSO samordnar gemensam marknadsföring kommunikation för alla landets folkhögskolor via de två webbplatserna; Sverigesfolkhogskolor.se och Folkhögskola.nu. Vi stödjer även kommunikatörer på folkhögskola i deras eget marknadsföringsarbete och bidrar med kompetensutveckling.
Uppdaterad: 13 oktober 2021

Utbildning för nya rektorer

Denna sida är en del av ett introduktionsmaterial för nya rektorer och biträdande rektorer på folkhögskola.

Klicka här för att komma till samlingssidan med allt material.

Frågor att ställa om den egna organisationen

  • Hur arbetar din folkhögskola med kommunikation och marknadsföring? 
  • Hur ser ansvaret ut för kommunikationen på folkhögskolan? Till exempel; Folkhögskola.nu, skolans egna webbplats, sociala medier? 
  • Hur ser din roll som rektor ut i arbetet med kommunikation och marknadsföring på folkhögskolan? Hur stöttar du ansvarig personal i frågorna?
  • Inom vilket område ser du att folkhögskolan behöver kompetensutveckling, när det gäller kommunikation?

 

Bra för dig som rektor/ biträdande rektor att känna till

  • Folkhögskola.nu

Varje folkhögskola ansvarar själva för att lägga upp sina egna kurser på sajten Folkhögskola.nu. Folkhögskolan har ett eget, gemensamt inlogg.

Därför är det mest arbete med att uppdatera sajten i november månad, eftersom deadline för nästkommande års sommar- och höstkurser är då. 

Vi på FSO skickar ut instruktioner och finns tillgängliga att hjälpa till med att lägga upp kurser.

  • Folkhögskolans dag 17 april 

FSO samordnar firandet av Folkhögskolans dag 17 april varje år.