Rektorsintro: Global hållbarhet och Agenda 2030

FSO arbetar med att samordna och inspirera till insatser på folkhögskolorna kring global hållbarhet och Agenda 2030. Vi är medlemmar i flera internationella nätverk och arbetar med att främja hållbarhetsinsatser såväl lokalt som globalt.
Uppdaterad: 13 oktober 2021

Utbildning för nya rektorer

Denna sida är en del av ett introduktionsmaterial för nya rektorer och biträdande rektorer på folkhögskola.

Klicka här för att komma till samlingssidan med allt material.

Frågor att ställa inom den egna organisationen

  • Vad betyder hållbarhet på din folkhögskola?
  • Hur organiserar ni ert arbete kring frågor om hållbarhet och Agenda 2030? Finns det någon grupp som jobbar med detta, pedagoger och/eller deltagare? 
  • Hur ser deltagarnas engagemang i samhällsfrågor och globala utvecklingsfrågor ut?
  • Vilket stöd skulle du önska från FSO i arbetet med hållbarhet och Agenda 2030?

 

Bra för dig som rektor/ biträdande rektor att känna till

Folkhögskolenätverk

Inom folkhögskolans värld finns flera olika nätverk kopplade till klimat, global hållbarhet, demokrati och mänskliga rättigheter. Dessa nätverk kan fungera som ett bra stöd för den folkhögskola som vill komma igång med hållbarhetsarbetet eller inspireras av hur andra gör. Kolla in nätverken och kontaktuppgifter till dem här.

Under nätverksträffen som hölls i november 2020 presenterade sig flera av nätverken. Du kan kolla in inspelningen från nätverksträffen här.