Rektorsintro: Fortbildningar

Sveriges folkhögskolor satsar aktivt på kompetensutveckling för personal på folkhögskola, genom till exempel konferenser, seminarier och utbildningar. På webbplatsen presenterar vi också relevanta fortbildningar som arrangeras av andra organisationer.
Uppdaterad: 26 januari 2021

Utbildning för nya rektorer

Denna sida är en del av ett introduktionsmaterial för nya rektorer och biträdande rektorer på folkhögskola.

Klicka här för att komma till samlingssidan med allt material.

Frågor att ställa om den egna organisationen

  • Hur ser dina egna behov av fortbildning och kompetensutveckling ut?
  • Vad har din skolas personal för behov av kompetensutveckling?
  • Hur arbetar din folkhögskola med kompetensutveckling och fortbildning av sin personal?
  • Vad saknar du inom kompetensutveckling? Vad skulle Sveriges folkhögskolor kunna erbjuda folkhögskolepersonal som inte erbjuds idag?
     

Bra för dig som rektor/biträdande rektor att känna till

  • Satsning på fortbildningsinsatser

Intresseorganisationerna RIO och OFI har under de senaste åren initierat och iscensatt ett antal fortbildningsinsatser, kurser och utvecklingsprojekt. Dessa fortbildningsinsatser riktar sig primärt till lärare och rektorer och genomförs i samverkan med olika högskolor/universitet.

Ytterligare steg tas under 2021 då bland annat Linköpings universitet i höstbudgeten beviljats stöd för en forskarskola för folkhögskollärare.

Genom FSO arrangeras även konferenser och fortbildningar för andra yrkesroller på folkhögskola, t ex kommunikatörer, SYV och administratörer. 

De fortbildningsinsatser som genomförs av RIO, OFI/Fhf och FSO presenteras alla under namnet Sveriges folkhögskolor. 

  • Nätverk kring Forskning och utveckling (FoU)

För det fortsatta arbetet samt utveckling av fortbildningsinsatser för lärare och rektorer finns intresseorganisationerna RIO och OFI idag representerade i ett antal högskole- och universitetsrelaterade nätverk och projektgrupper.

Exempelvis kan nämnas Rådgivande grupp för Folkhögskollärarutbildningen, Mimer, RÅFF, Lic Forskarskola vid LiU samt Rektorsutbildningen vid Karlstads Universitet.

Övriga FoU-relaterade sammanhang är Folkbildningsrådets expertgrupp, Föreningen för folkbildningsforskning, referensgrupper (Moves och Famn) samt en kommande förstudie inom ESF-projekt och dialogseminarium kring befintliga forskningsprojekt.

 

Ser ni behov av nya fortbildningar för personal är ni välkomna att tipsa och ta kontakt med oss på Sveriges folkhögskolor via info@sverigesfolkhogskolor.se.