Rektorsintro: Folkhögskolans organisering

Folkhögskolan har organiserat sig på olika sätt genom åren. Som rektor behöver du känna till de olika organisationerna och deras olika roller.
Uppdaterad: 4 februari 2021

Utbildning för nya rektorer

Denna sida är en del av ett introduktionsmaterial för nya rektorer och biträdande rektorer på folkhögskola.

Klicka här för att komma till samlingssidan med allt material.

Folkhögskolans organisering

Följ länken för att ta del av en presentation med en kort historik kring folkhögskola och en översikt över folkhögskolans nuvarande organisering. Klicka runt i presentationen för att få en överblick och förståelse för de olika organisationerna och deras olika roller i folkhögskolevärlden.

Till presentationen Folkhögskolans organisering >

Framtiden

I folkbildningens gemensamma idédokument Folkbildningens Vägval & Vilja från 2013 har den organiserade folkbildningen gemensamt formulerat sin syn på folkbildningens roll och uppgifter i dagens och morgondagens samhälle.

Några viktiga prioriteringar som nämns inför framtiden är att folkbildningen ska erbjuda möjligheter till etablering för nya svenskar och vara särskilt tillgänglig för dem som mött hinder i andra utbildningsformer.

Här kan du läsa hela idédokumentet Vägval & Vilja