Rektorsintro: Digitalisering

FSO stöttar folkhögskolorna i arbetet med digitalisering.
Uppdaterad: 13 oktober 2021

Utbildning för nya rektorer

Denna sida är en del av ett introduktionsmaterial för nya rektorer och biträdande rektorer på folkhögskola.

Klicka här för att komma till samlingssidan med allt material.

Frågor att ställa inom den egna organisationen

  • Vad betyder digitalisering för er på folkhögskolan?
  • Vilka utmaningar ser ni kring digitalisering? Till exempel utifrån demokratiaspekten.
  • Hur har coronapandemin påverkat digitaliseringen på er folkhögskola? Finns det framgångsfaktorer att ta fasta på och ta med sig framåt?
  • Vilket stöd önskar du från FSO gällande digitalisering?