Processtöd

Utvecklingsarbete möjliggör för alla folkhögskolor att fortsatt förbättra utbildningsformen. Som stöd på vägen kan FSO guida din folkhögskola med hjälp av olika typer av processtöd.
Uppdaterad: 18 januari 2023

En del av: Utbildning för nya rektorer

Klicka här för att komma till samlingssidan.

Systematiskt kvalitetsarbete

På länkarna nedan får du en bild av vad FSO kan stötta med i skolans eget systematiska kvalitetsarbete. Vi samlar tips och goda exempel, vi genomför en nationell folkhögskoleenkät.

 

Folkhögskoleenkäten

Vi samordnar den nationella enkäten som skickas ut till alla deltagare på folkhögskolans långa kurser. Genom enkäten skapas möjlighet för den enskilda folkhögskolan att fördjupa insikten om hur deltagarna uppfattar sin studietid. På nationell nivå görs en sammanställning som bidrar till att stärka bilden av utbildningsformen folkhögskola.

Läs mer om Folkhögskoleenkäten här.

 

Agenda 2030-fortbildning

Det är allas ansvar att vi uppnår de 17 globala målen. Länder, politiker, organisationer och privatpersoner - alla måste hjälpa till! Ta del av erbjudandet att få en skräddarsydd hel- eller halvdagsfortbildning för folkhögskolans personal från en av FSOs Agenda 2030-fortbildare.

Läs mer och boka en Agenda 2030-fortbildning här.

 

Har du frågor om folkhögskolornas kvalitetsarbete? Kontakta mig!

Jonna Hamlin Müntzing

Samordnare för kvalitetsutveckling
08-17 03 85
jonna.hamlin@sverigesfolkhogskolor.se

 

Har du frågor om Folkhögskoleenkäten? Kontakta oss!

enkat@sverigesfolkhogskolor.se

 

Har du frågor om folkhögskolornas arbete med Agenda 2030? Kontakta mig!

Lina Remnert

Lina Remnert

Internationell samordnare
08-17 03 91
lina.remnert@sverigesfolkhogskolor.se