Nätverk och mötesplatser

FSO samordnar såväl digitala som fysiska mötesplatser. Nätverk, Facebookgrupper, fortbildningar med mera - allt för att främja utbyte mellan folkhögskolornas personal.
Uppdaterad: 19 januari 2022

En del av: Utbildning för nya rektorer

Klicka här för att komma till samlingssidan.

Digitala mötesplatser

Gå med i någon av Facebookgrupperna som FSO administrerar. I gruppen Lärare på folkhögskola är all personal välkommen, i de andra mer specialiserade grupperna finns chans att träffa kollegor i liknande yrkesroller som du själv.

Du hittar alla Facebookgrupper här.

Nätverk inom folkhögskola

Det finns flera olika nätverk och samarbeten inom folkhögskolan. Titta igenom vår samlingssida för att se om något nätverk är relevant för dig. Känner du till något nätverk som inte finns med här, mejla gärna till info@sverigesfolkhogskolor.se.

Till samlingssidan för nätverk inom folkhögskola.

Nätverk för global hållbarhet, demokrati och mänskliga rättigheter

Det finns flera aktiva nätverk inom folkhögskolorna som arbetar med global hållbarhet, demokrati och mänskliga rättigheter.

Här hittar du mer information och kontaktuppgifter.

Mentorsprogram för nya rektorer

Genom att få tillgång till en mentor kan du få rådgivning, stöttning, ny kunskap och finna strategier som kan underlätta i ditt dagliga arbete som rektor. Det är ett ömsesidigt utbyte där ni för en dialog och utvecklas tillsammans.

Läs mer här.

Fortbildningsgrupper för folkhögskolerektorer

Som folkhögskolerektor erbjuds du möjligheten att gå en kostnadsfri rektorsfortbildning där du tillsammans med andra folkhögskolerektorer samlas i fortbildningsgrupper, kring ett tema som ni vill fördjupa er kring samt utbyter erfarenheter om utmaningar och glädjeämnen man ställs inför som folkhögskolerektor.

Läs mer här.

 

Har du frågor? Kontakta mig!

Fredrik Olén

Fredrik Olén

Webbstrateg & Kommunikatör FSO
08-17 03 92
fredrik.olen@sverigesfolkhogskolor.se