Folkhögskolans skyltfönster

Webbplatserna folkhögskola.nu och sverigesfolkhogskolor.se är en viktig del av folkhögskolans skyltfönster i Sverige. Men de 155 folkhögskolornas egna sajter är också viktiga skyltfönster som visar upp bredden och mångfalden inom utbildningsformen.
Uppdaterad: 14 september 2022

En del av: Utbildning för nya rektorer

Klicka här för att komma till samlingssidan.

Vi är starkare tillsammans!

FSO samordnar gemensam marknadsföring och kommunikation för alla landets folkhögskolor via folkhögskola.nu och sverigesfolkhogskolor.se. Vi stödjer även kommunikatörer på folkhögskola i deras eget marknadsföringsarbete och bidrar med kompetensutveckling. 

Folkhögskola.nu är den enda icke-kommersiella sajten i Sverige som samlar alla folkhögkolekurser på samma ställe. Här skapas synergieffekter då blivande deltagare hittar kurser inom andra ämnesområden eller andra städer i landet, som de annars inte skulle ha gjort. Sajten utnämndes 2021 i Sveriges bästa webbplats i kategorin samhällsinformation av Web Service Awards.

Sverigesfolkhogskolor.se tar ett samlat grepp om utbildningsformen folkhögskola. Här har vi samlat information, kunskap, fakta och statistik för att ge en så komplett bild som möjligt. Det är också här personal på folkhögskola kan hitta fortbildningar samt användbart material för sitt arbete.

 

Lägga in kurser på folkhögskola.nu

Varje folkhögskola ansvarar själva för att lägga upp sina egna kurser på sajten Folkhögskola.nu. Det mesta av arbetet för den ansvariga på skolan sker i november månad, eftersom deadline för nästkommande års sommar- och höstkurser är då. 

Vi på FSO stöttar skolorna i arbetet med att lägga in kurser på folkhögskola.nu. Här hittar du instruktioner i form av filmer och manualer.

 

Stöd till personal som arbetar med kommunikation och marknadsföring

Varje folkhögskola har förutom folkhögskola.nu även ett stort arbete i att marknadsföra den egna folkhögskolan. Detta arbete kan se olika ut för olika folkhögskolor men alla skolor har en egen webbplats där verksamheten presenteras. Här är det viktigt att det finns uppdaterad och korrekt information om till exempel studeranderätt.

FSO stöttar personal som arbetar med kommunikation och marknadsföring bland annat genom att engagera en årlig kommunikationskonferens och andra fortbildningsinsatser som alla publiceras löpande på webben. 

 

Checklista för en folkhögskolas webbplats

Har du koll på vad som bör finnas på en folkhögskolas webbplats? Vi har sammanställt en lista på sådant som vi anser bör finnas tillgängligt på en skolas webbplats. I listan finns sådant som nämns som informationskrav i statsbidragsvillkoren, annan lagstiftning om webbplatser och övrig information som kan vara lämplig att publicera på sin webbplats. Er webbplats är ert skyltfönster, den berättar och ger en bild om vilka ni är, men den är också en mycket viktigt informationakälla för deltagare och omvärld.

Ladda ner checklistan här.

 

Har du frågor om kommunikation, webb eller marknadsföring? Kontakta någon av oss!

Desirée Widell, Kommunikatör FSO

Desirée Widell

Kommunikatör FSO
08-17 03 93
desiree.widell@sverigesfolkhogskolor.se

 

Fredrik Olén

Fredrik Olén

Webbstrateg & Kommunikatör FSO
08-17 03 92
fredrik.olen@sverigesfolkhogskolor.se

 

Miriam Steinbach

Kommunikatör FSO 
08-17 03 81
miriam.steinbach@sverigesfolkhogskolor.se