Folkhögskolans skyltfönster

Webbplatserna folkhögskola.nu och sverigesfolkhogskolor.se är en viktig del av folkhögskolans skyltfönster i Sverige. Men de 156 folkhögskolornas egna sajter är lika viktiga skyltfönster som visar upp bredden och mångfalden inom utbildningsformen.
Uppdaterad: 27 januari 2023

En del av: Utbildning för nya rektorer

Klicka här för att komma till samlingssidan.

Vi är starkare tillsammans!

FSO samordnar gemensam marknadsföring och kommunikation för alla landets folkhögskolor via folkhögskola.nu och sverigesfolkhogskolor.se. Vi stödjer även kommunikatörer på folkhögskola i deras eget marknadsföringsarbete och bidrar med kompetensutveckling. 

Folkhögskola.nu är den enda icke-kommersiella sajten i Sverige som samlar alla folkhögkolekurser på samma ställe. Här skapas synergieffekter då blivande deltagare hittar kurser inom nya ämnesområden eller på annan plats i landet, som de annars inte skulle ha gjort. Sajten utnämndes under 2022 av Web Service Awards till Sveriges bästa webbplats 2021 i kategorin Samhällsinformation.

Sverigesfolkhogskolor.se tar ett samlat grepp om utbildningsformen folkhögskola. Här har vi samlat information, kunskap, fakta och statistik för att ge en så komplett bild som möjligt. Det är också här personal på folkhögskola kan hitta fortbildningar samt användbart material för sitt arbete.

 

Lägga in kurser på folkhögskola.nu

Varje folkhögskola ansvarar själva för att lägga upp sina egna kurser på sajten folkhögskola.nu. Skol- och kurssidorna kan uppdateras löpande under året, men det mesta arbetet för den ansvariga på skolan sker i november månad, eftersom deadline för nästkommande års sommar- och höstkurser är då.

I vårt årshjul finns olika hållpunkter som kan vara bra att förhålla sig till, se sidan 2 i manualen "Publicera kurser på folkhögskola.nu"

Vi på FSO stöttar skolorna i arbetet med att lägga in kurser på folkhögskola.nu. Här hittar du instruktioner i form av filmer och manualer.

 

Stöd till personal som arbetar med kommunikation och marknadsföring

Varje folkhögskola har förutom folkhögskola.nu även ett stort arbete i att marknadsföra den egna folkhögskolan. Detta arbete kan se olika ut för olika folkhögskolor men alla skolor har en egen webbplats där verksamheten presenteras. Här är det viktigt att det finns uppdaterad och korrekt information om till exempel studeranderätt.

FSO stöttar personal som arbetar med kommunikation och marknadsföring bland annat genom att engagera en årlig kommunikationskonferens och andra fortbildningsinsatser som alla publiceras löpande på webben. 

 

Checklista för en folkhögskolas webbplats

Har du koll på vad som bör finnas på en folkhögskolas webbplats? Vi har sammanställt en lista på sådant som vi anser bör finnas tillgängligt på en skolas webbplats. 

I checklistan finns sådant som nämns som informationskrav i Folkbildningsrådets statsbidragsvillkor, lagstiftade krav på webbplatser och information som kan vara lämplig att publicera på sin webbplats.

Er webbplats är ert skyltfönster, den berättar och ger en bild om vilka ni är, men den är också en mycket viktigt informationskälla för deltagare och omvärld.

Ladda ner checklistan här.

 

Har du frågor om kommunikation, webb eller marknadsföring?

Kontakta någon av oss!
 

Miriam Steinbach

Kommunikatör
08-17 03 81
miriam.steinbach@sverigesfolkhogskolor.se

 

Fredrik Olén

Fredrik Olén

Webbstrateg / Kanslisamordnare
08-17 03 92
fredrik.olen@sverigesfolkhogskolor.se