Fortbildningsgrupper för folkhögskolerektorer

Som folkhögskolerektor erbjuds du möjligheten att gå en kostnadsfri rektorsfortbildning där du tillsammans med andra folkhögskolerektorer samlas i fortbildningsgrupper, kring ett tema som ni vill fördjupa er kring samt utbyter erfarenheter om utmaningar och glädjeämnen man ställs inför som folkhögskolerektor.
Uppdaterad: 16 september 2021

Varje period pågår normalt i två år och den nuvarande påbörjades hösten 2019. De nuvarande rektorsfortbildningsgrupperna fortsätter dock hela 2021 och 2022. Det planeras för en avslutande konferens den 27-29 juni 2022 då också en ny styrgrupp väljs.

Vi lär av varandra

Rektorsfortbildningen är uppbyggd runt den pedagogik som är folkhögskolans signum och huvudsyftet är att lära av varandra och få stöd av kollegor i det arbete som vi dagligen utför. Vi fortbildar varandra där ny kunskap växer i vårt möte och i den fördjupning som vi själva efter egen nyfikenhet genomför. Det är helt enkelt ett sätt för oss folkhögskolerektorer att leva som vi lär.

Fortbildningsgrupper

I varje grupp finns en sammankallande och grupperna träffas i genomsnitt två gånger per termin under fortbildningsperioden. Oftast har träffarna bestått i att man besökt varandra, delat erfarenheter och diskuterat det tema som gruppen valt. I slutet av varje termin lämnar gruppen in en kort sammanfattning av vad varje grupp genomfört och planerar att genomföra. Varje fortbildningsgrupp har en budget till sitt förfogande och ska utse en kassör.

Styrgrupp organiserar fortbildningen

Om du inte gick med i rektorsfortbildningen när den påbörjades eller om du tillträtt under perioden är du ändå varmt välkommen att delta. Ta bara kontakt med någon av oss i styrgruppen nedan så lotsar vi in dig i en befintlig grupp.

Styrgruppen för rektorsfortbildningen 2019-2021 består av:

Vårt arbete består i att organisera rektorsfortbildningen och finnas som stöd under den här perioden utifrån gruppernas önskemål.