Enkät rektorernas arbetssituation

Under perioden 9 oktober – 27 oktober 2017 skickades en enkät kring rektorernas arbetssituation ut till de då 154 folkhögskolerektorerna. Se resultaten nedan.
Uppdaterad: 15 januari 2020

138 rektorer (90%) svarade på enkäten.

Könsfördelningen bland de svarande var 56 % män (77) och 44 % kvinnor (60).

Sammanfattning av resultaten från rektorsenkäten 2017. (pdf)