Kvinnor i samtal.
För dig som arbetar som rektor på folkhögskola finns flera former av stöd.

Rektorsstöd

För dig som arbetar som rektor på folkhögskola finns flera former av stöd i form av fortbildningar, mentorskap med mera.
Uppdaterad: 11 maj 2021

Introduktion för nya rektorer och biträdande rektorer

Detta introduktionspaket ger dig en inblick i vad du som ny rektor/biträdande rektor behöver veta om och inom vilka områden Sveriges folkhögskolor kan erbjuda dig och din folkhögskola stöd och service. Introduktion för nya rektorer >

Fortbildningsgrupper för rektorer

Som folkhögskolerektor erbjuds du möjligheten att gå en kostnadsfri rektorsfortbildning där du tillsammans med andra folkhögskolerektorer samlas i grupper kring ett tema som ni vill fördjupa er kring, samt utbyter erfarenheter om utmaningar och glädjeämnen man ställs inför som folkhögskolerektor. Rektorsfortbildningen >

Mentorskap för nya rektorer

Genom att få tillgång till en mentor kan du få rådgivning, stöttning, ny kunskap och finna strategier som kan underlätta i ditt dagliga arbete som rektor. Det är ett ömsesidigt utbyte där ni för en dialog och utvecklas tillsammans. Mentorskap för nya rektorer >

Fortbildningskurs för rektorer

Folkhögskolornas intresseorganisationer RIO och OFI har tagit initiativ till en fortbildningskurs för rektorer. Kursen genomförs av Linköpings universitet och kan ge 7,5 högskolepoäng. Fortbildningskurs för rektorer >

Enkät om rektorernas arbetssituation

En enkät erbjöds samtliga 154 folkhögskolerektorer under perioden 9 oktober - 27 oktober 2017. Enkät om rektorernas arbetssituation >