Kvinnor i samtal.
För dig som arbetar som rektor på folkhögskola finns flera former av stöd.

Rektorsstöd

För dig som arbetar som rektor på folkhögskola finns flera former av stöd i form av fortbildningar, mentorskap med mera.
Uppdaterad: 21 juni 2022

Introduktion för nya rektorer och biträdande rektorer

Detta introduktionspaket ger dig en inblick i vad du som ny rektor/biträdande rektor behöver veta om och inom vilka områden Sveriges folkhögskolor kan erbjuda dig och din folkhögskola stöd och service. Introduktion för nya rektorer >

Fortbildningsgrupper för rektorer

Som folkhögskolerektor erbjuds du möjligheten att gå en kostnadsfri rektorsfortbildning där du tillsammans med andra folkhögskolerektorer samlas i grupper kring ett tema som ni vill fördjupa er kring, samt utbyter erfarenheter om utmaningar och glädjeämnen man ställs inför som folkhögskolerektor. Rektorsfortbildningen >

Mentorskap för nya rektorer

Genom att få tillgång till en mentor kan du få rådgivning, stöttning, ny kunskap och finna strategier som kan underlätta i ditt dagliga arbete som rektor. Det är ett ömsesidigt utbyte där ni för en dialog och utvecklas tillsammans. Mentorskap för nya rektorer >

Fortbildningskurser för rektorer

Det finns flera olika fortbildningar som är relevanta för dig som arbetar som rektor inom folkhögskolan. Fortbildningskurser för rektorer >