Kvinnor i samtal.
För dig som arbetar som rektor på folkhögskola finns flera former av stöd.

Rektorsstöd

För dig som arbetar som rektor på folkhögskola finns flera former av stöd i form av fortbildningar, mentorskap med mera.
Uppdaterad: 19 januari 2021

Introduktion för nya rektorer och biträdande rektorer

Detta introduktionspaket ger dig en inblick i vad du som ny rektor/biträdande rektor behöver veta om och inom vilka områden Sveriges folkhögskolor kan erbjuda dig och din folkhögskola stöd och service. Introduktion för nya rektorer >

Rektorsfortbildning för folkhögskolerektorer

Som folkhögskolerektor erbjuds du möjligheten att gå en kostnadsfri rektorsfortbildning där du tillsammans med andra folkhögskolerektorer samlas kring ett tema som ni vill fördjupa er kring samt utbyter erfarenheter om utmaningar och glädjeämnen man ställs inför som folkhögskolerektor. Rektorsfortbildningen >

Mentorskap för nya rektorer

Genom att få tillgång till en mentor kan du få rådgivning, stöttning, ny kunskap och finna strategier som kan underlätta i ditt dagliga arbete som rektor. Det är ett ömsesidigt utbyte där ni för en dialog och utvecklas tillsammans. Mentorskap för nya rektorer >

Fortbildningskurs för rektorer

Folkhögskolornas intresseorganisationer RIO och OFI har tagit initiativ till en fortbildningskurs för rektorer. Kursen genomförs av Linköpings universitet och kan ge 7,5 högskolepoäng. Fortbildningskurs för rektorer >

Webinar om statsbidrag

I samarbete med Folkbildningsrådet sände FSO två webinar på temat folkhögskolans ekonomi. De spelades in och går att se i efterhand här. Webinar om statsbidrag >

Enkät om rektorernas arbetssituation

En enkät erbjöds samtliga 154 folkhögskolerektorer under perioden 9 oktober - 27 oktober 2017. Enkät om rektorernas arbetssituation >