Boka in en processdag

Många folkhögskolor inleder sitt kvalitetsarbete med att samla alla medarbetare till en processdag. Det blir ett gemensamt avstamp för kvalitetsarbetet, där alla blir delaktiga i ett tidigt skede.
Uppdaterad: 9 november 2023

När processdagen är genomförd finns ett underlag för kvalitetsgruppen att gå vidare från, i form av medarbetarnas inspel och tankar om vad som fungerar bra på skolan – och vad som kan förbättras.

Ta hjälp av FSO

Som stöd i folkhögskolornas utveckling av kvalitetsarbetet erbjuder FSO en inspirerande dag för alla medarbetare. Målet med dagen är att ge inspiration till ett förnyat arbete på skolan där all personal bjuds in för att bidra med idéer.

Erbjudandet innebär:

  • ett förmöte med skolledning som genomförs av FSO
  • en heldag med all personal under ledning av en processledare
  • uppföljning med processledaren och skolledning.

Processledaren ger en introduktion om vad kvalitetsarbete kan innebära och leder sedan personalen i gruppdiskussioner utifrån metoden Fyra hörnstenar för bildning. Resultatet blir en inventering av personalens idéer för att utveckla skolans kvalitet i stort och smått och kan ingå som en del av skolans systematiska kvalitetsarbete.

FSO har utbildat en grupp erfarna pedagoger från landets skolor som ledare för en processdag och dessa är redo att ta uppdrag. FSO utser processledare för skolor som anmält intresse. Processledarens uppdrag utförs inte på den egna skolan.

Vad kostar en processdag?

En processdag kostar 7 000 kr. FSO avlönar processledaren som tar tjänstledigt från sin folkhögskola för att utföra uppdraget.

Anmäl ert intresse genom att mejla jonna.hamlin@sverigesfolkhogskolor.se.

Fyra hörnstenar för bildning

Fyra hörnstenar för bildning har utvecklats med särskilt fokus på folkhögskolornas eget kvalitetsarbete. De ger ett ramverk för varje folkhögskola att ha som utgångspunkt för sitt kvalitetsarbete och hörnstenarna används i arbetet under processdagen.

Många skolor använder de fyra hörnstenarna som hjälp för att, område för område, belysa och värdera sin verksamhet och fundera över vad som fungerar bra, och vad som behöver förbättras.