Skapa förutsättningar för ett lyckat kvalitetsarbete

Uppdaterad: 9 november 2023

Börja med att kartlägga nuläget och formulera det önskade nyläget för

  • hur ni organiserar er på skolan
  • hur ni organiserar kvalitetsarbetet
  • vilka resurser som finns för kvalitetsarbetet
  • vilka kunskaper som medarbetarna har om kvalitetsarbete
  • vilken kultur som finns på skolan.

Planera i ett årshjul

Ett årshjul visar översiktligt vilka processer som pågår på skolan och när. Den överblicken behövs för att planera när ni kan samla in data att analysera i kvalitetsarbetet.

Ett tips på verktyg att använda för att skapa årshjul är Plandisc (öppnas i ny flik).

Planera för dokumentationen

Dokumentation är allt som finns nedskrivet, inspelat, fotat eller filmat och som rör skolans verksamhet, stort som smått. All dokumentation är inte av intresse att spara. Därför är det bra att ha en plan för vad ni på skolan behöver ha kvar och vad som ska göras tillgängligt och för vem.

Planera för kommunikationen

Kvalitetsarbetet berör alla på skolan – och alla behöver bli involverade och känna sig delaktiga. Alla bör få ta del av det som berör dem.

Planera för ekonomin